POLISEN Som de dygnsrapporter som alla redaktioner – inklusive bjuvsnytt.se – får från polisen varje morgon, begås det just nu många stölder i Bjuvs kommun.  Polisens dygnsrapport den 14 maj 2020 för hela Bjuvs kommun ser ut som följer.

Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (ej motorredskap), av fast interiör/exteriör, eller stöld av både fast interiör/exteriör och andra föremål.

Stöld, ringa stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott Skadegörelse, på motorfordon

Stöld, ringa stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott

Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken

Hemfridsbrott, olaga intrång

Ofredande mot grupp Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus

Rattfylleri, grovt rattfylleri

Olaga hot, internetrelaterat, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation

Annan skadegörelse (ej klotter)

 Ärekränkningsbrott. Förtal, förolämpning, förtal av avliden mot man 18 år eller äldre, ej internetrelaterat

Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (ej motorredskap), av fast interiör/exteriör, eller stöld av både fast interiör/exteriör och andra föremål.

 Vållande av kroppsskada eller sjukdom (i samband med trafikolycka) Vårdslöshet i trafik.

MRG