POLITIK  Inför det kommande mötet på torsdag 28 maj i Bjuvs kommunfullmäktige kan vi konstatera att det taktiska politikspelet  fortsätter. Majoriteten har föreslagit färre ledamöter. Oppositionen har än en gång sagt nej. Och 70+are kommer därför med största sannolikhet att delta.

I samband med mötet i KF i april fördes det en livlig debatt  både inom och utanför politikerkretsar om att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att människor 70+ skulle hålla sig borta från tillställningar med fler deltagare än 50. Vilket i KF-sammanhang i Bjuv betydde att många ville att ledamöterna i nämnda kategori skulle stanna hemma.

Nu överskred antalet på mötet i verkligen inte denna gräns men debatten inför mötet var het.

 

Bilden: I politiska sammanhang går det trots allt betydligt fredligare tillväga än i den polska riksdagen.

För att följa rekommendationen gjorde Kommunfullmäktiges presidium inför aprilmötet en överenskommelse som skickades till den sk Parlamantariska gruppen för beslut. Detsamma har samma grupp inför mötet kommande torsdag. Med samma utslag.

Presidiet utgörs i dagsläget av tre personer; Kommunfullmäktiges ordförande Pia Trollehjelm (SD), förste vice Patrik Fors (M) och andre vice ordförande Martin Fridehjelm (S). De tre kom alltså överens om skrivelsen som rekommenderar ett lägre antal ledamöter på fullmäktigesammanträdena.

Men när överenskommelsen behandlades i den sk Parlamentariska gruppen revs den alltså båda gångerna upp. Den parlamentariska gruppen består av representanter för samtliga politiska partier i fullmäktige och röstra emot ett förslag så blir det inget mer med det.

Vad händer?
Jag frågar Martin Fridehjelm – presidiets ende från oppositionen - vad det är som händer när brevet han undertecknat gång på gång rivs upp. Och varför skriver man på samma ordalydelse en gång till – när den den första gången underkänts? Är det månne någon arg socialdemokrat som tar herr Fridehjelm i örat?

- Nej, inte alls, säger Martin Fridehjelm. Jag är inte med i det sammanhanget.

Han förklarar dessutom att hans roll i presidiet inte är politisk men att när frågan landar i den parlamentariska gruppen så tar den tydligen politiska former.

- Jag har skrivit på för att det är en rekommendation jag ställer upp på, förklarar han. Jag sa visserligen till de andra i presidiet att jag kanske inte trodde så mycket på att oppositionen skulle gå med på att minska antalet. Men man har ju tex lyckats komma överens i Helsingborg och jag tycker att också vi skulle kunna följa rekommendationen.

Vem eller vilka är det då som sätter käppar i det politiska hjulet? undrar vän av ordning.

Svaret jag får från olika håll är att det handlar om taktik. Det styrande SD har i normalfallet med 31 ledamöter totalt i KF inte tillräckligt många ersättare och blir någon eller några sjuka i det lägret tippar majoriteten i fullmäktige snabbt över till oppositionens fördel.

Tungan på vågen är ytterst Liberalen Sven-Ingvar Blixt´s ”övergång” till att i vissa frågor stötta SD – trots att han formellt sitter kvar som liberal. Platserna i kommunfullmäktige är ju bundna till person och inte parti. Skulle Blixt av något skäl utebli kan det bli besvärligt för de styrande.

Detta vet såklart oppositionen som uppenbarligen valt att spela taktiskt också i fortsättningen. Tycka vad man vill om det. Såväl Martin Fridehjelm hos S, som Pia Trollehjelm hos SD, medger också att detta är vad spelet till syvende och sist handlar om.

70+are deltar
I och med att det inte gick att nå koncensus angående färre ledamöter inför maj månads möte i KF heller får vi räkna med att se ledamöter 70 år och äldre i bänkarna även denna gång. Mötet hålls som tidigare i Food Hills lokaler på fd Findus på Billesholmsvägen i Bjuv.

En fråga på dagordningen, som troligtvis kommer att leda till debatt, är den om att tillsätta ett kommunalråd på 50 procent. Något som beslutades på KF i april och som nu alltså ska verkställas.

En kanske ännu hetare fråga i sammanhanget kan bli de tre socialdemokraterna Stefan Svalös, Alf Nilssons och Bert Roos formella avgång ur styrelsen för det kommunägda bostadsbolaget Bjuvsbostäder.

Hur det i verkligheten blir kan du följa i realtid på bjuvsnytt.se.

Marianne Rönnberg Galmor

Dagordningen för kvällens möte här