FLYGET På onsdagens möte i Bjuvs kommunstyrelse blev det ja från majoriteten SD och M till att bli delägare i flygplatsen Ängelholm Helsingborg. Oppositionen däremot sa nej. Den 27 augusti avgör Kommunfullmäktige frågan.

- Vår region förlorar en miljard i intäkter om vi inte har kvar flygplatsen, säger kommunalrådet Mikael Henrysson (SD). Och Stockholmsregionen förlorar också stort på att vi inte flyger dit i samma utsträckning som förr.

Ekonomiskt handlar Bjuvs insats om 1,1 mkr. Förutom Sverigedemokraterna och Moderaterna röstade på dagens möte också Centern på förslaget att Bjuvs kommun ska ingå i ägandestrukturen för den tilltänkt nya flygplatsen. Kristdemokraterna avstod från att rösta med hänvisning till att man först kommande måndag internt fattar beslut. Socialdemokrater avslog ärendet i sin helhet.

- Kommunens huvudsakliga uppgift är vård, skola och omsorg. Att bedriva flygplats ingår inte i kommunal kärnverksamhet, heter det i Socialdemokraternas pressrelease som publicerades efter mötet. Undertecknad av oppositionsrådet Anders Månsson (S).

- Mycket annat i vårt samhälle sköts idag delvis av marknaden, exempelvis skolor, äldreboenden, apotek, bilbesiktning. Varför kan inte marknaden då driva en flygplats? heter det vidare från Socialdemokraterna Bjuv.

Socialdemokraterna driver sedan ett resonemang om de risker man ser med att gå in som delägare i flygplatsen. Man pekar på att resandet förändrats med Covid19, att många arbetar på distans och konstaterar i sammanhanget att det går utmärkt att ha möten via datorn istället för att träffas fysiskt. Och vad gäller talet om att i framtiden använda mer miljövänligt bränsle eller el – så understryker S Bjuv att detta är framtida frågor som inte kan styra deras beslut idag.

Ingen samsyn inom socialdemokratin
Socialdemokraterna Bjuv säger alltså nej till förslaget att bli ägare och aktieinnehavare i den nya flygplatsen. Samtidigt säger deras partikollegor i Höganäs, Helsingborg och Båstad ja till samma förslag. Hur kommer det sig att inte alla inom S tycker lika?

- Vi har vägt de olika delarna plus och minus och kom fram till detta beslut i partiet, svarar Anders Månsson.

- Denna fråga behandlas olika i många av Familjen Helsingborgs kommuner som du vet, exempelvis så är Moderaterna i Örkelljunga emot, liksom Liberalerna i Landskrona, avslutar han.

Nu när förslaget att bli delägare och aktieinnehavare i flygplatsen gått igenom i Kommunstyrelsen blir den en fråga för det högsta styrande politiska organet i Bjuv – Kommunfullmäktige. Som möts torsdagen den 27 augusti kl 19.00 i matsalen på fd Findus i Bjuv.

Läs också tidigare artikel om planerna här.

Marianne Rönnberg Galmor