BJUV Byggnadsnämnden i Bjuv fattade den 21 augusti beslut om att Bjuvs Folkets Hus definitivt ska rivas.

Byggnaden har de senaste decennierna varit utdömd av Arbetsmiljöverket men trots det har kommunens bibliotek legat kvar i källarplan. Biblioteket ska dock troligen flyttas till lokalen tvärs över gatan, där från början Bjuvs Sparbank - sedermera Swedbank - låg.

Voteringen i nämnden utföll med 5 för rivning, 4 emot. Bland dem som var emot var Socialdemokraterna. Som flyttat sitt kansli från Folkets Hus till fd Findus lokaler - numera Foodhills AB. S - som länge velat bevara och renovera byggnaden har därmed ändrat åsikt.

- Nu väntar vi oss därför en process med överklaganden, säger nämndens ordförande Pia Trollehjelm (SD). Så själva arbetet kan säkert inte komma igång förrän om ett år.

Marianne Rönnberg Galmor