Västergatan i Billesholm.
BOSTÄDER Försäljningen av 30 procent av Bjuvsbostäders bestånd betyder i klartext att bolaget säljer fastigheter i Bjuv och Billesholm. Försäljningen berör inte Ekeby. Enligt värderingsutlåtandet är det totala värdet av fastigheterna ca 250 miljoner kronor.
Köparen heter AKKA Egendom. De fastigheter som ska säljas från det kommunala bostadsbolaget Bjuvsbostäders bestånd ligger i Bjuv och Billesholm. Närmare bestämt på Västergatan i Billesholm och på Västra Ringgatan, Östergatan och Industrigatan i Bjuv. Detta bekräftar Bjuvsbostäders ordförande Claes Osslén på fredagen.

I Billesholm säljs alla fastigheterna med adress Västergatan 17-23.

I Bjuv är adresserna Västra Ringgatan 1-3 samt 5, Östergatan 9 och Industrigatan 2.

I Ekeby säljs ingenting.

I antal lägenheter betyder affären att Bjuvsbostäder avyttrar 329 lägenheter.

Enligt värderingsutlåtandet är det totala värdet av fastigheterna ca 250 miljoner kronor. Vilket troligtvis innebär att köpeskillingen hamnar i samma härad. Den faktiska summan hålls dock hemlig av kommunen fram till mötet i Kommunfullmäktige den 26 november kl 19.00.

Ser man till värderingen som är gjord för varje enskild fastighet som ingår i affären så ser det ut som följer:

Västergatan Billesholm - 170 mkr

Hunden 7 i Bjuv - 32 mkr

Hunden 6 i Bjuv - 28,5 mkr

Haren i Bjuv - 19,5 mkr

(uppdateras)

Marianne Rönnberg Galmor