Som ett öppet sår eller ett kalhygge ligger den fd Protistatomten centralt i norra Bjuv. Nu får vi följa vilken typ av bostäder som ska byggas där.
BOSTÄDER Nio olika byggherrar har lämnat in en intresseanmälan för att bygga nya bostäder på Protista-tomten i centrala Bjuv, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Förslagen innehåller allt från villabebyggelse till flerbostadshus i fem våningar.

Protista-tomten, som området i kvarteret Orren kallas, är granne med Skejtparken och Folkets husparken i Bjuv. På den aktuella tomten har det tidigare bedrivits en fabrik som kommunen köpte upp 2017 efter att företaget gått i konkurs. Köpeskilling 5 miljoner kronor. Efter att lokalerna rivits och marken sanerats är den nu snart redo att bebyggas med nya bostäder.

- Det är väldigt roligt att se att det råder ett så stort intresse för att bygga i Bjuv. Vi har fått in nio mycket spännande och välarbetade förslag från byggherrar som vill bygga på området, både lokala och nationella bolag har lämnat in bidrag till markanvisningen, säger Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv.

Nu påbörjas urvalsprocessen med att välja ut vilken aktör som ska få bygga på tomten. Därefter behöver en ny detaljplan tas fram. Hela området som ska bebyggas omfattar drygt 15 000 kvadratmeter. En byggstart på området beräknas kunna genomföras under 2022.

MRG