LAXODLINGEN I GUNNARSTORP Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på onsdagen den 18 november att lämna ett uppdrag till byggnadsnämnden om att upphäva detaljplanen på del av Vrams Gunnarstorp 1:14 och del av Vrams Gunnarstorp 2:8, alltså den gamla detaljplanen. Socialdemokraterna yrkade avslag.

Rudolf Tornerhjelm på Wrams Gunnarstorp har med en norsk kompanjon planerat att upprätta en laxodling på godsets mark i Gunnarstorp. Bjuvs kommuns uppfattning är att den tänkta marken inte duger för etableringen för att detaljplanen är från 1967 och därför rimmar illa  inte minst med den idag befintliga villabebyggelsen intill. Istället har kommunen föreslagit Tornerhjelm att uppföra fabriken på en annan del av sin mark.

Rudolf Tornerhjelm har i sammanhanget uppmanats att inkomma med erforderlig ansökan till Bjuvs kommun men detta har enligt kommunalrådet Mikael Henrysson inte skett. Därför har man gått vidare i processen och beslutat att upphäva detaljplanen för marken Tornerhjelm hittills skissat på.

- Vi har ju konstaterat att en ny detaljplan är nödvändigt för etableringen av en laxodling i Gunnarstorp och den framtida utvecklingen av den, säger Mikael Henrysson, kommunalråd i Bjuv.

- Skälet till beslutet är att vi vill undvika parallella processer, motiverar Henrysson beslutet. Det vill säga att istället för att vi ska upphäva den gamla och upprätta en ny plan samtidigt så påbörjar vi arbetet med att upphäva den gamla redan nu.

Kommunen står för kostnaderna som upphävandet av den gamla planen innebär.

Socialdemokraterna opponerade sig
S Bjuv yrkade avslag på majoritetens förslag att upphäva detaljplanen från 1967. Anders Månsson lämnade in en skriftlig protest:

”Kommunen ska alltid utreda en fråga och göra en konsekvensanalys, innan man går till beslut i frågan.

Det blir därför fel hanterat om KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott) tar beslut om att uppdra åt förvaltningen att upphäva detaljplanen. Kommunen har ju inte gjort någon sådan utredning och den utredningen har i sådana fall inte presenterats för Rudolf Tornérhielm som markägare. En direkt konsekvens av ett upphävande skulle exempelvis bli att Nordic Salmon riskerar att behöva göra om sin tillståndsansökan och en annan att Rudolf Tornérhielm riskerar att förlora stora ekonomiska värden. Det finns även andra konsekvenser kopplade till arbetstillfällen, näringslivets utveckling, kommunens anseende mm.

Det KSAU kan ta beslut om är att ge byggnadsnämnden/ -förvaltningen i uppdrag att utreda vilka grunder som kan finnas för att upphäva detaljplanen, samt att konsekvenserna av ett eventuellt upphävande av detaljplanen presenteras.

Först när förvaltningen har genomfört och presenterat en sådan utredning med konsekvensanalys, kan det vara möjligt för kommunen att ta beslut om att eventuellt upphäva detaljplanen. Rimligen ska då även markägaren ha involverats som en verklig remissinstans.

Förslag till beslut om avslagsyrkandet faller:
Att Byggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning med konsekvensanalys om man ska upphäva detaljplanen för fastigheterna Vrams Gunnarstorp 1:14 och del av Vrams Gunnarstorp 2:8."

Bjuvsnytt fortsätter följa turerna kring den planerade fiskodlingen. Som av allt att döma inte avtar på länge än. 

Läs våra artiklar om odlingen genom att söka Laxodling på bjuvsnytt.se.

Marianne Rönnberg Galmor