Den 10 december hölls mötet i Bjuvs kommunfullmäktige i en fd lagerlokal på gamla Findusområdet i Bjuv.
REFERAT Höjdpunkten på torsdagens möte i Bjuvs kommunfullmäktige var tillkännagivandet att försäljningen av 30 procent av Bjuvsbostäders bestånd ger 273 miljoner kronors tillskott i kassan. Köpare är ”Akka Egendom II AB eller ett annat bolag inom samma koncern (dotterbolag)”.

Ärendet om försäljningen var svaret på den återremiss som blev resultatet när frågan togs upp på november månads möte i kommunfullmäktige.

Kommunalrådet Mikael Henrysson kommenterade Kommunstyrelsens förslag till försäljning med ett tillägg:

- Något som inte kom fram i diskussionen vi hade i november på parkeringen är att Bjuvs kommun i slutet av 1990-talet fick skjuta till pengar för att rädda Bjuvsbostäder. I en överenskommelse med staten. Jag har gjort ett överslag på vad bara en snittränta på 3 procent på de pengarna skulle ha kunnat betyda för oss. Det landar på 60 miljoner kronor som vi inte fått ett enda öre av. Därmed yrkar jag bifall till Kommunstyrelsens förslag till försäljning.

Anders Månsson (S) och oppositionsledare i Bjuvs kommun höll med Henrysson om att det var skönt att en lång process nu kommit till sitt slut men underströk samtidigt att han aldrig någon gång under resans gång fått svar på de många frågor som låg bakom att man i november begärde en minoritetsåterremiss av ärendet.

Fortsatt missnöje
- Jag saknar fortfarande svar på varför ni plockat ut två bolag som fått buda på affären, sa han.

- Ska jag sälja min bil så nöjer jag mig inte bara med två bud. Jag vill så klart ha så många som möjligt. För att få så bra betalt som möjligt.

Månsson la också till att han fått information om att två ersättare i Bjuvsbostäder fortfarande inte fått veta detaljerna kring affären. Och så tog han upp det faktum att Bjuvsbostäders tidigare VD Mats Nilsson fått gå från tjänsten pga att han inte ansågs sympatisera med Bjuvs nya styre – SD-majoriteten. I det att han öppet redovisat att han inte tyckte det var en bra idé att sälja av 30 procent av lägenhetsbeståndet.

- Jag yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag, sa Månsson.

Urban Berglund, ledare för KD Bjuv, instämde i Månssons avslagsyrkande liksom Centerns Nils Nilsson.

- Förslagen har varit svävande och flummiga, sa Nilsson. Och utan vettigt anbudsförfarande. Den politiska ledningens sätt att hantera frågan visar att man saknar viljan att utföra god ekonomisk hushållning, ett rättesnöre i vårt uppdrag.

 Och att VD:n fick sparken för att han ej arbetade för SD – det säger ju en hel del om Sverigedemokraternas syn på demokrati.

Mikael Henrysson replikerade:

- Nu är det så att det är vi som styr och vi tycker att vi gjort ett gott val. Och när det gäller förre VD:n så valde vi att förnya när vi insåg var han stod. Vi tycker olika i det här men det är ju inget ovanligt.

Anders Månsson till Mikael Henrysson:

- Du säger ”vi känt” och ”vi tycker” att Akka är en bra köpare. Och jag säger inte emot det. Jag hoppas av hela mitt hjärta att det stämmer att det är ett bra företag. För det här handlar ju om att 330 lägenhetsinnehavare ska fortsätta ha det bra. Men vi saknar garantier om hur länge ägarna tänker behålla beståndet.

- Och när det sedan gäller tjänstemän så förutsätter jag att de är politiskt oberoende och gör som vi politiker säger, tillade Månsson.

"Förslaget var från början ert"
Bjuvs andra kommunalråd Jörgen Johnsson (M) intog nu talarstolen och yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag om försäljning.

- Jag vill bara i sammanhanget påminna om att det var ni Socialdemokrater som 2019, när ni styrde kommunen, själv kom upp med förslaget om försäljning. Jag tycker inte det har framkommit tillräckligt i debatten.

Moderaternas Ann Charlotte Hammar Johnsson gjorde ett förtydligande:

- För er där hemma som ser det här mötet på skärmen framgår det inte att det gjorts en oberoende värdering  som utgör grunden för val av köpare och där det ingår att ägandet stannar i kommunen. Det är dessutom bra att ha mångfald på ägarsidan. Det visade ju inte minst den situation Bjuv hamnade i på 1990-talet då vi fick gå till staten och få pengar för att rädda Bjuvsbostäder.

Därmed var fullmäktige redo att gå till beslut. Den muntliga omröstningen följdes av en votering som slutade med siffrorna 15 ja och 14 nej. Och därmed var affären i hamn för majoritetsledningen.

Torsdag blev måndag
Nästa fråga på dagordningen var vilken veckodag i månaden som Bjuvs kommunfullmäktige ska ha sina möten. Idag är de alltid på en torsdag.  Men i ett förslag från tidigare, som återremitterats för vidare utredning, vill majoriteten istället mötas på måndagar.

Oppositionen var emot att ändra veckodag och tyckte det var botten att ärendet inte genomgått en ny omröstning där bla också ersättarna i fullmäktige fått säga sitt. En fråga till KF på ett tidigare möte gav vid handen att 14 ville ändra och 14 fortsätta på torsdagar och detta tog tydligen majoriteten till intäkt för dagens förslag. Debatten slutade med att KF i framtiden ska mötas på måndagar istället för torsdagar.

Sista frågan enade
Slutligen beslutade ett enigt Kommunfullmäktige att anta förslag om reviderad bygglovstaxa. Revideringen innebär att bygglovstaxan för mindre fasadändring för solceller ska sättas ner med 51 % och sker med stöd av Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 10 §. Förändringen gäller från 2020-09-01.

- Detta är också en fråga som dragits i långbänk politiskt, påpekade Mikael Henrysson för Anders Månsson. Den har nämligen varit genom 16 instanser för att ikväll landa här. På tal om demokrati.

- Ja just det Mikael Henrysson. Det är så demokrati fungerar, avslutade Månsson.

Fullmäktiges ordförande Pia Trollehjelm, för dagen iklädd glittrig tomtemorsluva, avslutade mötet som hon inlett det – med att tacka såväl administrationen som oppositionen för årets samarbete, uttryck förhoppningar om att 2021 ska bli ett bättre år för oss alla sett ur Coronaperspektivet, skänka behövande en tanke  – samt önska alla en God Jul.

Marianne Rönnberg Galmor

(som pga nyopererat knä följde debatten via bjuvsnytt.se)