FLYGET Torsdagens bränsleleverans till Ängelholm Helsingborg Airport bestod av en typ av fossilfritt flygbränsle som kommer att spela en avgörande roll för att flyget ska bidra till att klimatmålen uppnås. Detta påtalade bla Pia Trollehjelm (SD) när hon som ordförande i Bjuvs kommunfullmäktige - och därmed formell delägare i flygplatsen - öppnade torsdagens möte.
Det är flygresenärer och företag som, genom att köpa biobränsle till sina flygresor från den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund, möjliggjort dagens leverans.

I Coronapandemins spår har resandet i världen minskat kraftigt. Om eller hur snabbt resandet återgår till mer normala nivåer vet i dagsläget ingen. Många menar dock att vi ska se pandemin som ett tillfälle till en grön omstart och att våra resor framgent måste vara grönare än tidigare.

- Som flygresenär kan man köpa till biobränsle och på så sätt reducera resans klimatavtryck, berättar Susanne Sävenfalk, ordförande i Fly Green Funds styrelse. 

Precis som alla andra sektorer i samhället behöver flyget övergå från fossila till fossilfria och hållbara bränslealternativ om klimatmålen ska nås.  – Dagens flygplan är tekniskt sett är redo för bränslebytet och nu ser vi att den ökade klimatmedvetenheten och att flera länder planerar att införa en kvot- eller reduktionsplikt, liknande Norges och Sveriges, börjar få effekt på produktionen. Ett flertal nya produktionsanläggningar är på gång runt om i världen varför vi förväntar oss att priset kommer att falla de närmaste åren, säger Susanne Sävenfalk.

Bränslet som kommer till Ängelholm Helsingborg Airport idag reducerar koldioxidutsläppet med cirka 80 procent jämfört med fossilt flygbränsle. Just detta bränsle är tillverkat av använd matolja men det finns andra lämpliga råvaror, det handlar om allt ifrån rester från skogs-, pappers- och livsmedelsindustrin till energigrödor, hushållssopor och till och med koldioxid utvunnet ur luften.

En nyligen publicerad rapport från World Economic Forum pekar på att just bredden av potentiella råvaror gör att flygets omställning kan ske på ett hållbart sätt, trots att efterfrågan på bioenergi ökar i tack med att flera sektorer lämnar de fossila bränslena.

- Från vissa håll uttrycks en oro för att omställningen till fossilfrihet hotar våra skogar. Men det är bara restprodukter, som till exempel grot, spån och bark, som används för att producera hållbara bränslen, berättar Susanne Sävenfalk. Ängelholm Helsingborg Airport är en av de regionala flygplatser som genom sitt partnerskap stödjer Fly Green Funds verksamhet.

Sedan den 1 september i år är Bjuvs kommun delägare i flygplatsen Ängelholm Helsingborg.

Ägarbolaget/Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB styrelse:

Bjuv - Mikael Henrysson (SD), suppleant Anders Månsson (S)

Båstad - Johan Olsson Swanstein (M), suppleant utses senare

Helsingborg - Peter Danielsson (M), suppleant Jan Björklund (S)

Höganäs - Peter Schölander (M), suppleant Lennart Nilsson (S)

Klippan - Hans-Bertil Sinclair (M), suppleant Åsa Edvardsson (SD)

Perstorp -Torgny Lindau (PF), suppleant Ronny Nilsson (S)

Ängelholm - Robin Holmberg (M), suppleant Lars Nyander (S)


Marianne Rönnberg Galmor