POLITIK På måndagen inlämnade socialdemokraten Martin Fridehjelm en officiell uppsägning till Bjuvs kommun om att lämna samtliga de politiska uppdrag han har. Bland annat i Kommunfullmäktiges presidium.

Fridehjelm utvecklar inte på onsdagen skälen till att han till synes plötsligt lämnar posten som andre vice ordförande i Bjuvs kommunfullmäktige samt sin plats som ordinarie ledamot i densamma, utan hänvisar bara generellt till "personliga skäl". Han passar dock på att skicka med en hälsning och ett tack till alla dem han som förtroendevald representerat. Även kommunensekreterare Susan Elmlund får ett personligt tack för långt och gott samarbete.

Martin Fridehjelm drabbades tidigare i år av Covid19 men har av allt att döma hämtat sig från sjukdomen. Han är 53 år.

Marianne Rönnberg Galmor