CORONA Nu har huvudmannen i Bjuvs kommun fattat beslut om distansundervisning för årskurs 7-9, meddelade förvaltningschefen Madeleine Peyron på måndagen. Vårdnadshavare och elever kommer att få personliga meddelande direkt från kommunen.

Kommunen resonerar så här kring beslutet:

- Smittspridningen av covid-19 är stor i Skåne och belastningen på vården är mycket hög. I dagsläget syns dessvärre ingen minskning och man befarar ytterligare smittspridning när arbetsplatser och skolor nu öppnar igen efter långhelgerna.

 

Foto: Distansundervisning gäller alla kommunens skolor med högstadium, inklusive Jens Billeskolan i Billesholm. 

Med utgångspunkt från detta har man i Bjuvs kommun på måndagen slagit fast att man övergår till nätbaserad undervisning på distans för årskurs 7-9 från och med terminsstarten onsdag den 13 januari 2021. Detta för att minska smittspridningen då skolorna är en stor arbetsplats.

Beslutet gäller alla skolor i Bjuvs kommun som bedriver högstadieverksamhet och ca 500 elever berörs. Dock inte när det gäller elever i grundsärskolan.

Undervisningen sker via elevernas skoldatorer och kommer att vara lärarledda. Eleverna följer sitt ordinarie schema.

I första hand gäller beslutet om nätbaserad undervisning till den 24 januari. Information kring hur undervisningen går till får elever och vårdnadshavare via InfoMentor.

Skollunchen
Skollunchen kommer kunna beställas via kommunens hemsida bjuv.se och hämtas sedan ut på skolan. När strukturen för detta är klart kommer berörda vårdnadshavare och elever att informeras.

Marianne Rönnberg Galmor