POLITIK Den gamle S-veteranen i Bjuv, Bert Roos, lämnade på måndagskvällen officiellt ännu ett av sina uppdrag för partiet och blev särskilt avtackad av partikollegan Stefan Svalö. Patrik Forss (M) valdes till 1e vice ordförande och Christer Landin (S) till andre vice ordförande i Kommunfullmäktige.

Bert Roos (bilden) – nestor sedan decennier i Bjuvs socialdemokrati – anmälde visserligen redan i december 2020 att han önskade lämna posten som ledamot i Vård och Omsorgsnämnden. Men begäran klubbades inte officiellt igenom förrän denna måndagskväll i januari 2021. Roos har inte synts i Kommunfullmäktige på mycket länge, men har sin plats där kvar.

Christer Landin kan möjligen kallas kommunens meste doldis men har i själva verket under åren nog varit den socialdemokrat som innehaft flest poster bredvid fullmäktige. Före mötet på måndagen hade det spekulerats om huruvida Stefan Svalös lillebror Niclas skulle sättas som efterträdare till Martin Fridehjelm, som för en kort tid meddelade att han ville lämna rollen som andre vice ordförande i Kommunfullmäktige.  Ett rykte som alltså nu visat sig inte stämma.

Även inom Moderaterna skedde en rockad bland ledamöterna och deras uppdrag och bla Ann Charlotte Hammar Johnsson avsade sig sin plats som vice ordförande i kommunfullmäktige. Men hon behåller sin plats som ledamot. En ny medlem, Mikael Dinesson, valdes in och på frågan varför partiet rör om i grytan just nu sa hon:

- För att vi ska ha in en ny medlem och för att vi vill göra en rockad.

Riktiga ”snackisar” på måndagskvällens möte blev annars den höjda avfallstaxan samt frågan om huruvida de politiska mötena kan hållas digitalt eller inte.

Kring höjd avfallstaxa blev det en ovanligt lång diskussion för att vara i Bjuvs fullmäktige. Sven-Ingvar Blixt, den gamle folkpartisten/liberalen som numera bla också stöttar SD, tyckte att den föreslagna höjningen var alltför hög. Både han och Stefan Svalö gav åhörarna historiska fakta om avfallshantering – i både Lund och Bjuv. Svalö framförde synpunkter om att Bjuvs kommun faktiskt har betalat NSR – som sköter hanteringen för bl.a. Bjuv – för att invånarna ska ha vettiga förutsättningar att göra sig av med sitt avfall. Och inte som idag – ”straffas” med stängda miljögårdar etc.

- De allra flesta av oss sköter ju sig vad gäller sopsortering och lägger sakerna där de ska vara. Men anläggningarna stängs för att en minoritet missköter sig och bara tippar av skräpet utanför staketet om inte grindarna är öppna.

- De som förstör för majoriteten ska ju då stoppas. Inte alla skötsamma människor som är helt oskyldiga till den situation vi nu hamnar i och där det nu också ska bli dyrare att bli av med avfall.

Blixt yrkade återremiss av ärendet men en omröstning avslog hans begäran och den nya taxan antogs.

Det som antogs hittar du i detalj på kommunens hemsida i kallelsen till KF-mötet 20210125.

Varje möte – ny lokal?
De senaste tre mötena i Bjuvs kommunfullmäktige har hållits på olika platser. Från att ett tag ha huserat i Findus fd matsal valde ledningen först att istället använda parkeringen vid skejtparken, en fd maskinhall i Selleberga och så på måndagen – gymnastiksalen på Jens Billeskolan.

Om och var det blir en permanent möteslokal är för oss på bjuvsnytt.se fortfarande okänt men som ansvariga för att mötena streamas live från vår tidning hoppas vi att kommunen snart väljer en plats där det finns modern teknik för vårt arbete. Vi gör jobbet utan kostnad – för att kunna bevara vårt oberoende som granskande journalister istället för att ”ägas” av ”politiken”. Men tekniken i valda möteslokaler beror inte enbart på vår sändningsförmåga utan också på vilken teknik som ”sitter i väggarna”.

Digitala möten?
Gårdagens Kommunfullmäktige diskuterade dock inte våra sändningar lokalt utan huruvida man i framtiden kan hålla alla sina politiska möten digitalt. Alltså även nämndmöten etc.

Luleå kommun har på sistone sänt sitt KF-möte över nätet och nu är det konstaterat att detta inte är godkänt så länge inte alla deltagarna kan se och ses på skärmen. Går någon uppkoppling ner under pågående möte kan det hävdas vara ett brott mot demokratin och kommunallagen. Det vill säga just det argument som SD/M-ledningen i Bjuv hittills angett som skäl till. varför man inte hållit just KF-mötena via någon befintlig chattapp.

Nu pågår enligt uppgift hur som helst något arbete inom kommunkansliet för att där få bättre teknik på plats. När vi vet mer om detta – samt vilka företag som valts för uppdraget – kommer vi såklart att skriva om det.

Covid19-läget
Kommundirektör Christer Pålssons redovisning av Covid19-läget i kommunen lämnade Walter Steffert, mannen som från början i KF begärt att politikerna under varje månads KF-möte ska få en redovisning, något övrigt att önska då Pålsson enbart berättade om att organisationen i kommunhuset fungerar väl men i övrig inte redovisade fakta som hur många som är smittade, hur många som avlidit osv. Uppgifter som han i sitt svar till Steffert menade att allmänheten själv kan hitta via Internet och offentliga myndighetskällor. Inklusive kommunens hemsida.

- De som nu lyssnar och tittar på oss vill säkert också veta fakta om hur olika verksamheter drabbats konkret eller inte, sa Steffert. Inte minst med anledning av att många hört att Bjuv tidigare legat mycket högt på landets 10-i-topp-lista vad gäller smittspridningen.

Konkreta uppgifter blev det dock inte innan diskussionen var över.

Möte i ovanligt god ton
Sammanfattningsvis om måndagens KF-möte ska sägas att sällan har tonen ledamöter och partier emellan varit så förbindlig. Stefan Svalö, som emellanåt kan gå fram som en ångvält i argumentationen, var både foglig och vänlig mot exempelvis KF-ordförande Pia Trollehjelm. Som i sin tur var artigheten själv tillbaka.

Förhoppningsvis var detta det tecken som många väntat på – där det politiska ”sandlådekäbblet” som präglat politiken sedan den socialdemokratledda alliansen med KD, L, C och V, fick lämna över makten till Sverigedemokraterna och Moderaterna, nu är över.

Se hela kallelsen till mötet, inklusive detaljerade bilagor, på kommunens hemsida.

Marianne Rönnberg Galmor