MILJÖ I ett flertal år har paret Gunnel och Per-Olof Plosjö i Olstorp klagat på den lastbils- och långtradartrafik som dygnet runt långt överskridit tillåtna gränsvärden och därmed förstört deras boendemiljö. Nu är en lösning på väg. Gradvis.

Bjuvsnytt.se har tidigare skrivit om problemet med de stora bilarna som i väntan på att komma in till de företag som huserar i gamla Findus lokaler låter motorer och kylaggregat gå. Nattetid inte minst upplevs det dova oljudet som outhärdligt.

Plosjös har vänt sig till såväl Bjuvs kommun som Miljöförbundet och alla de företag som är del i det som pågår på såväl infart som parkering längs Billesholmsvägen.

Så småningom, närmare bestämt 2020, fick paret gehör från de ansvarig på Foodhills – nuvarande ägare till den fd Findusanläggningen.  Man skulle se till att bilarna inte störde mer. Någon form av ljudvall skulle bla upprättas.

Nu är en ljudvall till slut på plats. Men åsynen av den väcker viss förvåning. Mellan Plosjös och den del av lokalerna som används av ett åkeri reser sig på den stora parkeringen sedan en tid nämligen en 30-35m lång och 4-5 meter hög vägg. Av höbalar!

Vi ringer upp fastighetschefen på Foodhills fastighets AB.

- Det här är en kortsiktig lösning förklarar Per Eneborg. En riktig vägg är beställd och på väg – men leveransen dröjer och därför har vi lagt upp höet så länge.

Enligt Per Eneborg ska den riktiga ljudavskärmande väggen vara på plats före våren 2021. Länsstyrelsen har lovat paret Plosjö att övervaka förloppet.

Marianne Rönnberg Galmor