BOSTAD Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att teckna ett markanvisningsavtal med företaget 3Hus för byggnation av 150 bostäder i centrala Bjuv. Det meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

Efter en markanvisningstävling under hösten 2020 på kvarteret Orren (den så kallade Protista-tomten) i centrala Bjuv har nio olika anbud utvärderats. Vann gjorde Åstorpsföretaget 3Hus.

Bolaget planerar att bygga den 15 000 kvadratmeter stora tomten med nästan 150 bostäder i olika storlekar.

Förslaget innehåller både flerbostadshus i tre till fem våningar och radhus samt enbostadshus i ett till två våningar.
Bebyggelsen kommer att utformas och anpassas efter den befintliga Folketshusparken och 3Hus planerar att få in cirka 50 procent grönytor mellan huskropparna.

På den aktuella tomten har det tidigare bedrivits en fabrik som kommunen köpte upp 2017 efter att företaget gått i konkurs. Efter att lokalerna rivits och marken sanerats är den nu snart redo att bebyggas med nya bostäder.

Under våren kommer kommunen att påbörja arbetet med en ny detaljplan och samtidigt göra utredningar för att förbättra miljön i Folketshusparken som ligger intill området.