Paris har sitt Eifeltorn. Berlin sitt radiotorn. New York sina skyskrapor. I Bjuv har vi skorstenen på Bolagets tegelbruk! Foto: MRG/Bjuvsnytt.
FÖRETAG Höganäs Borgestad AB i Bjuv vill lägga ner den numera olönsamma produktionen i Bjuv av eldfast tegel. Det meddelade man på tisdagen i en pressrelease. Det betyder dock inte att ”Bolaget” lämnar Bjuv, försäkrar VD Hanna Landell. 70 anställda är dock varslade och facken förhandlar just nu för dem.

Det första man tänker på när man läser om att Höganäs Borgestad, som ”Bolaget” numera heter, är att Nej! Inte ett storföretag till som lämnar oss!  Dessutom ett företag som funnits i byn i 148 år. Med fastigheter, som om de inte skulle användas mer skulle utgöra rena spökstaden, mitt i byn. Jag kontaktar VD Hanna Landell. Hon svarar trots att timmen är sen. Efter en, som hon säger, hektisk nyhetsdag.

- Vi lägger INTE ner tillverkningen i Bjuv, vi lägger ner en produktionslinje. Vi kommer att FORTSÄTTA tillverka eldfasta massor och handstampade tegel och andra specialprodukter. Ett varsel om ca 70 personer är lagt, men det är nu de fackliga förhandlingarna inleds och efter det vet vi mera vart vi landar. 

Höganäs Borgestad har ingått ett partnerskap med den tyska tillverkaren Refratechnik som i fortsättningen kommer att producera företagets tegel.

- VI kommer också att hålla lager av dessa produkter i Bjuv, fortsätter Hanna Landell. Eftersom vi kommer att ha fortsatt verksamhet kommer lokalerna att användas även i framtiden. Vi har redan i dag större kontorslokaler än vi behöver så skulle det finnas ett behov i Bjuv av kontorshotell kanske det kan vara en möjlighet, men det är inte något vi har funderat över i dagsläget.

Hård konkurrens skälet
Höganäs Borgestad AB utökar samarbetet med Refratechnik som ett led i att vidareutveckla den nordiska satsningen på eldfasta produkter. En allt hårdare konkurrens på den internationella marknaden, i kombination med en minskad orderingång inom vissa segment, gör att Höganäs Borgestad AB anser sig behöva avveckla produktionslinjen för eldfast tegel i Bjuv. Avvecklingen innebär alltså en övertalighet på cirka 70 medarbetare. Fackliga förhandlingar inleds som sagt omgående. Hur många jobb som till slut försvinner vet vi inte idag.

Volymerna har minskat
- Produktion av eldfast tegel är oerhört resurskrävande och kräver höga volymer för att vara lönsam. Vi har de senaste 10 åren erfarit minskade produktionsvolymer och en allt lägre lönsamhet säger Niclas Sjöberg, koncernchef Höganäs Borgestad Holding AB.

- Vi kommer att göra allt för att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om våra anställda. Det här är kollegor som är engagerade i sitt arbete och som bidragit med sitt engagemang till företaget, under flera decennier, säger Hanna Landell, VD för Höganäs Borgestad AB.

 

Ett gammalt vykort som visar Tegelbruket med sin skorsten. För mer än 100 år sedan. Fotograf okänd.

Det äldsta bolaget i Bjuv?
Efter 148 års gruvdrift och sedan tillverkning i Bjuv måste Höganäsbolaget, eller Höganäs Borgestad som företaget idag heter, vara äldst i klassen på orten. Höganäs Bjuf AB – som blev Höganäs Borgestad AB – är tills nu av allt att döma Skånes enda kvarvarande tegelbruk. Man är idag inriktad på eldfast tegel för industriell användning inom t ex stål- och glasindustri.  Idag för företaget rent fysiskt en ganska anonym tillvaro och jag tror det finns många Bjuvsbor som inte känner till historian.

Nostalgi till max
Annat var det förr. Jag minns tex min morfar Einar Johansson, när han på morgnarna cyklade iväg till Bruket. Med en tidstypisk kasse på styret. Innehållande dagens matlåda. Och än idag, när jag emellanåt kör förbi den stora skorstenen – som jag själv varje morgon gick förbi på min väg till skolan på Platsen – känner jag nostalgin gripa tag i mig. Och ändå är jag bara 69!

Findus inte ens påtänkt
Höganäsbolaget började med tillverkning i Höganäs 1825 – alltså för snart 200 år sedan. I Bjuf – som Bjuv stavades på den tiden - startade produktionen 1876. Alltså långt innan Findus – som de flesta numera förknippar orten med – ens var påtänkt. I 148 år har alltså den mest centralt belägna marken i Bjuv varit hemvist för "tegelbruket".

Mark med toppläge
Vilket läge! Innan den dåvarande socialdemokratiska ledningen för Bjuv köpte Findus stora markområde i Selleberga för några år sedan, vände man sig till Höganäs Bjuf, som det då hette, och förhörde sig om att köpa bolagsmark. Den var då inte till salu. Och det är den alltså inte nu heller!

- Detta företag har funnits under lång tid och har genomgått några  stora förändringar sedan starten, kommenterar Hanna Landell. Förmågan att anpassa sig är också det som gör att företaget är en av de äldsta eldfasta tillverkare som fortfarande är i drift. Att avveckla tegeltillverkningen är ett tufft beslut men det är också ett sätt att säkerställa att vi fortsätter att vara i framkant. Förhandlingarna med facken inleds på tisdag nästa vecka.

Marianne Rönnberg Galmor

FÖRETAGETS HISTORIA I KORTHET:

1797
Höganäs Stenkolsverk bildades.

1825
De första eldfasta tegelstenarna tillverkas i Höganäs.

1873
Höganäs startar gruvbrytning i Bjuv.

1876
Tegelstenstillverkningen i Bjuv börjar.

1886
Gunnar Knudsen grunder Borgestad Fabrikker in Skien, Norhr, inledningsvis för tillverkning av tegel för hemmamarknaden samt även porslinssaggar (Saggar: muffel, en inre behållare som man lägger godset i under bränningen.)

1890
Den första tillverkningen av chamottetegel på Borgestad.

1932
Den nya fabriken klar i Bjuv – med den första tunnelugnen igång.

1998
Borgestad Group köper Höganäs Bjuf i Sverige samt GZMO, som har tre fabriker i Polen.

1998
Höganäs Bjuf Asia Pacific grundas i Kuala Lumpur, Malaysia.

2001
Eldfasttillverkningen rekonstrueras. Tre fabriker läggs ner i Polen och en i Norge.

2006
Borgestad Industries köper JH Bjørklund.

2007
Omfattande investeringar i industrirobotar och automatisk pressningsutrustning görs i Höganäs Bjuf. Borgestad Industries köper Grenland Industri-muring AS och…

2008
Borgestad Industries listas officiellt på Oslo Stock Exchange under tickern BIND.

2008
Höganäs Bjuf Middle East grundas i Nicosia, Cypern.

2011
Borgestad Industries köpte T Knutsson AB och aktiemajoriteten i Macon AB.

2013
Borgestad Industries fusioneras till Borgestad, en grupp listad på Oslobörsen.

2015
Förvärv av en betydande del av AG-Port and Mektec.

2016
Invigning i Bjuv av den mest moderna anläggning för eldfast monolit.

2019
Borgestad slog ihop alla företag inom hela gruppen och skapade det gemensamma varumärket: Höganäs Borgestad.

2021
Borgestad meddelar att man avser att lägga ner tegeltillverkningen i Bjuv.

./.