POLITIK Februarimötet i Bjuvs kommunfullmäktige blev inte av. Nu meddelar kommunen att även det planerade mötet i KF den 29 mars är inställt. Nästa möte planeras istället till den 26 april.

Mötet i januari i kommunens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige genomfördes och det kunde invånarna i Bjuvs kommun också följa live via bjuvsnytt.se. Men när det var dags för mötet i februari meddelade kommunkansliet att det ställdes in.

Bilden: Pia Trollehjelm, ordförande Bjuvs kommunfullmäktige.

Den teknik som man försöker ta fram för att ledamöterna ska kunna mötas ”coronasäkert” var inte på plats, hette det bland annat i förklaringen. Nu visar det sig att problemet kvarstår och nu meddelar kansliet att även marsmötet ställs in.

- Varför inställt igen, frågar vi på redaktionen. Och får man ställa in gång på gång enligt kommunallagen?

Kommunstyrelsens ordförande Pia Trollehjelm (SD) svarar:

- Jag tog beslutet att ställa in även denna månad eftersom vi ännu inte fått den digitala lösningen på plats av olika anledningar. Enligt de besked jag fått kommer digital lösning vara på plats i juni, troligen. Det är väldigt mycket senare än vad någon av oss hoppats.

- Med anledning av att Corona verkar öka igen, vill jag ogärna ta risken att sätta alla fullmäktigeledamöter i samma sal igen om det kunde undvikas, fortsätter Pia Trollehjelm. Många av ledamöterna är äldre och någon överenskommelse om reducerat fullmäktige har vi (fortfarande) inte.

Inga ”akuta” ärenden
- Innan jag tog beslutet gick vi igenom handlingarna som skulle upp på dagordningen och det var inget som var så ”akut” att det inte kan vänta en månad till. Därför valde vi att ställa in även denna månad, vilket gör att vi ställt in två månader i rad.

- Däremot kommer vi inte att kunna ställa in nästa fullmäktige, utan det kommer att hållas fysiskt någonstans, oavsett vad som händer. Förhoppningsvis har vi kommit längre med vaccineringarna också då, tillägger Trollehjelm.

Frågan om huruvida Kommunallagen omfattar någon regel som skulle göra det olagligt att ställa in flera möten på rad bollar ordförande vidare till kommunjuristen Julia Pietrek.

- Däremot finns krav på att vissa punkter ska avhandlas som bland annat årsredovisning för nämnder och styrelser mm. Dessa kommer i nästa månad och är en del av varför fullmäktige måste hållas i april, avslutar Pia Trollehjelm.

Inget fel enligt lagen
Kommunallagen innehåller inga regler om när fullmäktige får ställas in, konstaterar Julia Pietrek, kommunjurist i Bjuvs kommun.

- Av arbetsordningen för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun framgår det att ordföranden får ställa in kommunfullmäktiges sammanträde om det föreligger särskilda skäl. Pia har beskrivit skälen för sin bedömning  för dig, så jag har ingen mer kommentar, avslutar Pietrek.

FOTNOT: Inställda möten i KF innebär förstås att det inte heller blir några livesändingar här på bjuvsnytt.se heller.

Marianne Rönnberg Galmor