Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITIK Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun beslutade den 10 juni 2020 att begära utträde ur Söderåsens miljöförbund samt att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se till att begäran om utträde har inkommit till Söderåsens miljöförbund före den 1 juli 2020. Oppositionens Anders Månssons överklagade till Förvaltningsdomstolen men har nu fått avslag.
Den 10 juni 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS) i Bjuv alltså att begära utträde enligt ovan. I Anders Månssons överklagan av beslutet anförde han bl.a. att beslutet borde ha avgjorts i kommunfullmäktige (KF).

Kommunstyrelsen ansåg att ärendet kunde avgöras av kommunstyrelsen eftersom det handlade om en begäran omutträde av ägandet i Söderåsens miljöförbund. Men Månsson menade att frågan är av större vikt och betydelse och att den därför borde avgöras av kommunfullmäktige.

- Motiveringen från kommunstyrelsens ordförande att det bara är en ”signal” håller inte, menade Anders Månsson.

Bjuvs kommun ansåg i svar till Förvaltningsrätten i Malmö att överklagandet skulle avslås och anförde bl.a. följande:

”Kommunen har för avsikt att behandla frågan i kommunfullmäktige. Att begära utträde ur miljöförbundet är dock en lång process som sker i olika steg. Den medlemskommun som önskar begära utträde ska först lämna in begäran om utträde till förbundet senast den 1 juli. Därefter är uppsägningstiden två år räknat från årsskiftet det år då begäran om utträde gjordes. Det innebär att det tar 2,5 år från det att begäran om utträde har lämnats in till dess att faktiskt utträde kan ske.

Under denna tid ska medlemskommunerna förhandla och diskutera villkoren för utträdet. De ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.”

Förvaltningsrätten fortsätter:

”I KS Bjuvs protokoll står det att den överenskommelsen ska godkännas av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. Detta innebär att ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i kommunfullmäktige framöver, när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda. Det inledande steget är inte ett sådant beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. Att påbörja processen på det sätt som har skett ligger inom kommunstyrelsens befogenheter som det politiska organ som ska leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter.”

Skälen för avgörandet
Förvaltningsrätten ska pröva överklagandet i den ordning som anges i 13 kap. kommunallagen. Det innebär dels att endast det överklagade beslutets laglighet och inte dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast omfattar om beslutet ska upphävas eller inte.

- Det är Anders Månsson, såsom klagande, som måste visa att det föreligger grund för att beslutet ska upphävas med stöd av 13 kap. 8 § kommunallagen, skriver Förvaltningsrätten i sin dom, och fortsätter:

”Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett kommunalt beslut upphävas om:

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Av 5 kap. 1 § kommunallagen framgår att fullmäktige beslutar i ärenden avprincipiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

I 9 kap. 1 § kommunallagen anges att kommunalförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar en förbundsordning.

Av 9 kap. 18 § kommunallagen framgår att en förbundsmedlem har rätt att utträda ur ett kommunalförbund.”

Några närmare bestämmelser om formerna för utträde anges inte i kommunallagen. Förvaltningsrätten gör därför följande bedömning:

”Frågan i målet är om kommunstyrelsens beslut att begära utträde ur miljöförbundet ska upphävas med stöd av 13 kap. 8 § kommunallagen. Anders Månsson har gjort gällande att beslutet borde ha fattas av kommunfullmäktige eftersom beslutet var av större vikt och betydelse.

Med beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen avses dock beslut av mer grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Det rör sig om avgöranden, där det politiska momentet – allmänt sett – är dominerande. Vad som är av principiell vikt är avsett att vara densamma över landet, medan ”större vikt” kan variera beroende på kommunen eller regionens storlek.”

Bjuvs kommun har obestritt uppgett att det överklagade beslutet avsåg det inledande steget av processen att begära utträde ur miljöförbundet och ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i kommunfullmäktige när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda.

”Mot den bakgrunden kan det överklagade beslutet, enligt förvaltningsrättens mening, inte anses utgöra ett sådant beslut som enligt 5 kap. 1 § kommunallagen måste fattas av kommunfullmäktige.

Skäl att upphäva det överklagade beslutet har således inte framkommit på denna grund. Anders Månsson har inte hänvisat till någon övrig omständighet som skulle kunna medföra att beslutet ska upphävas med tillämpning av 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.”

(Bertil Idarsson, Förvaltningsdomstolen Malmö)

FOTNOT: Skälet till att styrande SD/M vill lämna Miljöförbundet är att man anser medlemsskapet vara för dyrt - 2,7 mkr/år - och att man i kommunhuset istället ska ha egna för ändamålet kompetenta tjänstemän som sköter frågorna. Till en lägre kostnad.

SÖK

GÅNG

Rösträtt för kvinnor 100 år – Föreläsnin…

21-09-2021

HISTORIA År 2021 är det 100 år sedan kvinnor fick rösta i ett riksdagsval för första gången. Hur gick det till när kvinnorna vann rösträtten? Föreläsningen lyfter fram de kvinnor...

Läs mer

Riddarspel Billesholms 450:e födelsedag …

18-08-2021

HEMBYGDEN På kulturarvsdagen lördagen den 11 september firas Billesholm 450 år mellan kl 13 och 16. På den gamla prästgården i Norra Vram - där Billesholmstraktens Hembygdsförening huserar. Med en...

Läs mer

Cykling och hälsa i litteraturens tecke…

18-08-2021

LITTERATUR PÅ CYKEL I maj 2021 var det premiär för Littera-turen – en cyklande litteraturrunda med fyra författare och distans. Den 4 september är det dags för nummer två. Den här...

Läs mer

Start för Hembygdsföreningens lördagscaf…

23-07-2021

FRITID Lördagen den 31 juli startar Billesholmstraktens Hembygdsförening i fd prästgården i Norra Vram sitt populära lördagscafé. Klockan 13-16 serveras det kaffe och kakor mm. Antikvariatet och muséet är...

Läs mer

Utreds för misstänkt stöld

04-06-2021

KOMMUNALT En högt positionerad facklig företrädare anställd i Bjuvs kommun har stängts av från jobbet. Personen är misstänkt för stöld från arbetsgivaren och utredning pågår.

Läs mer

Biblioteken säljer ut tidskrifter

23-04-2021

KULTUR Bjuvs Bibliotek säljer ut gallrade årgångar av tidskrifter på biblioteken i Bjuvs kommun. Med början i Billesholm tisdag 4 maj kl. 13.00,  Bjuv och Ekeby torsdag 6 maj kl...

Läs mer

Julstugan i Centrumkyrkan blir digital

29-11-2020

JUL 2020 Julstugan i Centrumkyrkan blir digital - 50-årig tradition i ny form. I 50-år har CKU haft Julstuga i Centrumkyrkan på första advent. På grund av pandemin kommer Julstugan i...

Läs mer

Webinarium för företagare om att minska …

18-11-2020

FÖRETAGARE Skånes kommuner arrangerar den 25 november ett webbinarie för företag i Skåne där vi ger tips på hur de kan minska sina elkostnader. Det berättar Bengt Fellbe, näringslivssamordnare i...

Läs mer

Spökvandring på bibblan – Bjuvs bibliote…

23-10-2020

HALLOWEEN Efter stängning kryper varelser, andar och annat otäckt fram från bibblans vinklar och vrår. Vi vet egentligen inte riktigt vad det är eller vem det är. Vågar ni se...

Läs mer

Författarbesök på Billesholms bibliotek

12-09-2020

FÖRFATTARMÖTE Kom och lyssna på när våra två lokala författare berättar om sina författarskap och böcker. En väletablerad deckarförfattare med ursprung i Billesholm. En ganska nyinflyttad och i början av...

Läs mer

Hälsosamma bad och hygieniska klinker

26-08-2020

HISTORIA Bjuvs bibliotek inbjuder onsdagen den 23 september till en historisk resa från Ekeby badhus och ut i ett industriellt landskap. Trädgården utanför badhuset är mötesplatsen och scenen. Publiken bjuds på...

Läs mer

Häng med på digital hälsomässa från Bill…

27-06-2020

KULTUR Idag lördag blir det inget strandväder om vi ska tro på väderprognosen. Då kanske det passar bra att öppna appen Zoom och helt kostnadsfritt lyssna både på klokheter gällande...

Läs mer

Event om häxprocesserna i Älvdalen

15-05-2020

KULTUR Författaren Annika Andebark, Billesholm, håller minnesevent om häxprocesserna i Älvdalen.  Är du nyfiken så finns hon imorgon lördag 16 maj på Bjuvs bibliotek mellan kl 10-13. Lördagen den 16 maj...

Läs mer

Ekeby möbler dementerar skvaller

13-03-2020

DEMENTI Emma Persson på Ekeby Möbler informerar kring ett rykte som går i byn:   - Vi har fått information om att ett rykte florerar här i vår by om att Ekeby...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »