POLITIK Socialdemokraten Kenneth Bolinder meddelar inför kommande möte i Kommunfullmäktige att han lämnar samtliga sina åtta politiska uppdrag.  - Vi har över tiden växt ifrån varandra, kommenterar han själv avhoppen. Med adress Socialdemokraterna.

Kenneth Bolinder har länge varit aktiv inom Bjuvs Arbetarekommun - Socialdemokraterna Bjuv, och även haft ett uppdrag i regionfullmäktige. De kommunala uppdrag han nu lämnar är:

- ledamot i kommunstyrelsen

- ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

- ersättare i kommunstyrelsens utskott för arbete & tillväxt

- 2:e vice ordförande och ledamot i barn- & utbildningsnämnden

- ledamot i barn- & utbildningsnämndens arbetsutskott

- styrelseledamot i Bjuvs Stadsnät AB

- ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Bakgrunden till beslutet
På frågan om bakgrunden till beslutet att lämna partiet han så länge varit troget säger Kenneth Bolinder något som pekar på att detta är ett beslut som mognat fram under en längre tid. Han hänvisar tex till en rapport från 2019 där kommundirektören – efter att ha fått i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa förslag på åtgärder för att minska driftkostnader i verksamheterna – konstaterade att Bjuv hade sämst ekonomiskt utgångsläge bland Skånekommunerna sett både till resultat och soliditet. Och att detta ställer krav på politiska beslut om förändringar av strukturell karaktär för att minska kostnaderna och vända utvecklingen. Men också krav på förändrat arbetssätt i förvaltningsorganisationen.

- Här menar jag att de borgliga samverkanspartierna haft en mer balanserad och konstruktiv inställning till åtgärdsförslagen än mitt eget parti, säger Kenneth Bolinder.

När Socialdemokraterna och övrig opposition i Bjuv bojkottade april månads möte i Kommunfullmäktige var Bolinder också av en annan åsikt:

- Bojkotten har jag också haft svårt att acceptera då en sådan åtgärd saknar tydligt lagligt stöd, säger han.

Sista droppen
- Det definitiva avgörande kom så när jag inför det kommande kyrkovalet väljer att samverka med gruppen Politisk Obunden Svensk Kyrka (POSK) istället för med Socialdemokraterna. Då detta betraktas som stadgebrott inom partiet valde jag efter samtal med ledningen att lämna mina uppdrag och medlemskapet.

- Jag har respekt för att man ska hålla partilinjen men det finns en inre gräns för egen tystnad och att avstå från att gå på ett möte.

Politisk vilde
I och med avsägelserna sitter Kenneth Bolinder kvar i Kommunfullmäktige som en sk politiskt vilde. Fri att rösta precis hur han vill på de förslag som kommer upp mandattiden ut.

Marianne Rönnberg Galmor