FOLKETS HUS Startskottet för ett nytt bygge på Folkets hustomten i Bjuv går av när Kommunstyrelsen (KS) den 9 juni godkänner en markanvisning till Hemsö Fastighets AB.

Vad som ska hända på Folkets hustomten, och med själva Folkets hus, har diskuterats i många år. Konsulter har kommit och gått och idag kan man räkna med

att det finns utredningar och ritningar på deras förslag för 10 miljoner kronor, som ligger oanvända och bortglömda i kommunhusets arkiv.

Men nu ska alltså av dagordningen för nästa möte i KS att döma ett beslut tas. En Helsingborgsarkitekt har ritat en första skiss på komplexet. Som bla ska innefatta ett trygghetsboende, ett nytt bibliotek och ett nytt särskilt boende.

Vad gäller särskilt boende så är det tänkt att det nya på Folkets husområdet - som inte är klart förrän om 4-5 år - då ska kunna användas till att "växla ut" platser om/när Varagården måste genomgå en renovering med ett mycket kostsamt stambyte mm.

I och med markanvisningen inleds genomgången av exakt vad som ska byggas var samt förstås hur mycket nybygget ska få kosta.

- Min förhoppning är att vi river Folkets hus i november, kommenterar kommunalrådet Mikael Henrysson ärendet.

Som alltså formellt klubbas i Kommunstyrelsen den 9 juni.

Marianne Rönnberg Galmor