POLITIK Kungörelsen damp ner som en smärre nyhetsbomb i sommarvärmen ochkunde i hastigheten tolkas som att kommunens försäljning av en del av Bjuvsbostäders lägenheter måste återgå. Men så drastisk är domen av allt att döma inte.

Oppositionsrådet Anders Månsson (S) överklagade i februari 2020 förfarandet i Kommunfullmäktige av ärendet "delförsäljning Bjuvsbostäder AB". Anmälan gjordes till Förvaltningsrätten i Malmö.

Den 3 juni 2021 fick Bjuvs kommun svaret i form av en dom från rätten. Den finns nu tillgänglig i kommunhuset för allmänheten att eventuellt överklaga till den 8 juli. Det betyder att domen ännu inte vunnit sk laga kraft. Att den ännu inte gäller.

Bjuvs kommun själv har också rätt att överklaga domen men har ännu inte fattat beslut om hur den ska besvaras, eventuellt överklagas etc. Kommunjuristen Julia Pietrek granskar f.n. frågan.

Själva försäljningen av 30 procent av det kommunala bostadsbolagets lägenhetsbestånd har, som de flesta känner till, vunnit laga kraft för länge sedan. Det ärendet handlar om är att själva återremissförfarandet under ärendets gång genom den kommunala hanteringen gått till på ett felaktigt sätt då den politiska SD/M-ledningen sa nej till oppositionens krav på en sk minoritetsåterremiss.

- Okej, säger kommunalrådet Mikael Henrysson (SD). Vi har gjort fel. Det får vi ta på oss.

- Hur vi bemöter domen får vi återkomma till.

Marianne Rönnberg Galmor