POLITIK Vid förra mötet i Bjuvs kommunfullmäktige avsade sig Kenneth Bolinder samtliga uppdrag för Socialdemokraterna och blev därmed en sk politisk vilde. På mötet igår 21 juni återkom han in i politikens finrum. På SD-mandat.

Kommunfullmäktige sammanträdde på måndagen för första gången sedan pandemin drabbade oss i aulan på Varagårdsskolan i Bjuv. För dagen och ändamålet med nyisolerat innertak. Premiär var det också för digitala möten via en specialgjord teknisk lösning som kommunen låtit Tele2 göra.

 

 

Bilden: Kennth Bolinder inte är den ende politiske vilden i KF. Även Sven-Ingvar Blixt, känd FB-profil från Billesholm som idag kallar sig Liberal, identifieras som vilde. Kenneth Bolinders "sidbyte" kom dock som en chock för många denna kväll - inte minst hans fd kamrater i Bjuvs Arbetarekommun.

Med på mötet via tekniken var sex av fullmäktiges ledamöter. Övriga 23 satt som vanligt i skolbänkarna. Den politiska ledningen på höger sida i salen. Oppositionen till vänster. På höger sida på en liten "ö" för sig satt vilden Kenneth Bolinder. Dock fortfarande på sitt S-mandat, som är personligt och som inte kan ändras förrän i valet 2022.

Mötet inleddes, dagordningen godkändes och punkterna på dagordningen rullade igång. Avsägelsen från Christel Hedlund (SD) från Kommunstyrelsen väckte ingen särskild uppmärksamhet. Men när namnet på ersättaren på ordförandeposten nämndes hajade inte minst S-bänken till.

- Vi föreslår Kenneth Bolinder, sa Mikael Henrysson (SD) som var föredragande.

Genast sträckte Stefan Svalö (S) upp handen, gick fram till talarstolen och anmälde en ordningsfråga:

- Är Kenneth Bolinder nu SD? frågade han ordförande Pia Trollehjelm.

- Nej, svarade hon. Bolinder är inte medlem i SD. Han sitter på ett SD-mandat. Vill du Kenneth tillägga något, tillade hon.

- Nej tack, sa Kenneth Bolinder från sin plats på golvet. Det du sa stämmer.

Kenneth Bolinder valdes under mötet sammanlagt in på fyra SD-mandat; Ledamot i Kommunstyrelsen, ordförande i Barn- och Utbildningsnämden samt ledamot i styrelsen för Bjuvs Stadsnät AB. Och Stefan Svalö, Socialdemokraternas fortsatt starke man, sa något om att det nog skulle gå att samarbeta med Bolinder också i hans nya roller.

Avgången och återkomsten
Kenneth Bolinder satt under Socialdemokraternas styre över Bjuvs kommun under en period också på olika tunga poster som ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden och Byggnadsnämnden samt ordförande i Bjuvs Stadsnät AB - dit han nu återvänder som styrelseledamot. Sin avgång och återkomst i den politiska hetluften förklarar han själv såhär:

- Upprinnelsen till att jag och S Bjuv nu gått skilda vägar är den åtgärdslista som togs fram av tjänstemännen i kommunhuset och som skapade stor oeninghet hösten 2018 - våren 2019. Då Socialdemokraterna i princip sa nej till allting medan jag var av annan åsikt på en del punkter. Sedan har S inte heller haft ett oppositonsprogram värt namnet utan bara gått in för att säga nej till allting.

- Detta är de bärande punkterna i att jag till  och med i vissa frågor som S-ledamot kände mig tvungen att ibland utebli från KF eftersom jag inte kunde rösta med partilijen. Och ett sådant förhållningssätt håller såklart inte i längden. Vilket ledde till att jag lämnade Socialdemokraterna. Sedan finns det såklart alltid andra som vill ha kompetens och erfarenhet i sina företag.

Svallande känslor inom S
I pausen frågade jag oppositionsledaren Anders Månsson (S) hur han reagerade på Kenneth Bolinders nya roll i politiken.

- Jag ser honom som en förrädare som sålt sig för 30 silverpenningar, svarade Anders Månsson med glödande blick. Och för mig är han inget annat än SD nu.

På Facebook uttryckte sig den fd ordförande i Bjuvs Arbetarekommun - Martin Fridehjelm - med ännu större ilska när han, under benämningen "En tidigare högt uppsatt förtroendevald för Socialdemokraterna" - radar upp alla de förtroendeuppdrag Bolinder haft för partiet. Och han summerar:

- Han har inte bara lurat alla medlemmar i Bjuvs Arbetarekommun och det Socialdemokratiska partiet. Han har även lurat alla de väljare som har lagt sin röst på honom. Nu har han tydligen även lyckats lura Sverigedemokraterna och Moderaterna i Bjuvs kommun om sin förträfflighet som förtroendevald politiker. Men jag är ganska övertygad om att han inte lyckas lura väljarna ännu en gång.

Tekniken funkade - nästan
Det första digitala KF-mötet får slutligen sägas ha fungerat tillfredsställande. Ledamöterna hade i stort lyckats ta till sig undervisningen ett par dagar tidigare. Några hade litet svårt att hitta in i systemet men till slut var alla med. Ljudet i aulan strulade. Till förtret både för presidiet och oss på bjuvsnytt.se. Att samköra behoven inför lansering av splitternya, skräddarsydda system är något att fromt önska, säger undertecknad. Vilket förhoppningsvis betyder att allt tekniskt bara kan bli bättre framöver.

Kostnaden för den nya Tele2-tillverkade it-lösningen är enligt kommunsekreteraren Susan Elmlund ännu inte fastställd då alla fakturor från företaget ännu inte landat i kommunhuset. Vi återkommer självklart om detta så snart det är möjligt.

Vill du se KF-mötet så finns det bandat i sin helhet längre ner på denna sida. Tidigare möten finns i vänstermarginalen på bjuvsnytt.se:s förstasida. Kommunens protokoll från mötet läggs ut på bjuv.se.

Ett extrainsatt möte i KF äger rum på måndag den 28 juni klockan 19.00. På Varagårdsskolan i Bjuv.

Marianne Rönnberg Galmor