POLITIK Ikväll torsdag den 28 juni klockan 19.00 äger ett extrainsatt möte i Bjuvs kommunfullmäktige rum. Endast en fråga ska avgöras och vi på bjuvsnytt.se vill därför flagga för att vi KANSKE spelar in och publicerar mötet så fort det är slut - istället för att livestreama.

Skälet till att vi kanske spelar in och sänder i efterhand är att det tar oss cirka 1 timme att rigga upp vår utrustning och att vi idag bedömer att det är längre än själva mötet i KF kommer att ta.

Den fråga politikerna i Bjuv ikväll ska ta ställning till är ett återremitterat ärende med rubriken Återremiss av hyresavtal för Brogårda 8:7 med Hemsö.

Sammanfattning av ärendet är att Bjuvs kommun under september 2020 ingick en avsiktsförklaring avseende möjligheterna för Hemsö att genomföra nybyggnation av lokaler för nya samhällsfastigheter inom Bjuvs kommun, specifikt ett nytt LSS-boende inom fastigheten Brogårda 8:7 som ska innefatta korttidsboende för barn och vuxna samt daglig verksamhet.

Samverkan innebär i korthet att Hemsö köper fastigheten och verksamheten (kommunen) hyr in sig i lokalerna. Under hösten 2020 tecknades även ett markanvisningsavtal för samma projekt.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21 beslutades det efter protester från oppositionen om återremiss på hyreskontraktet med Hemsö med motiveringen: ”Vad blir den totala hyreskostnaden per år, samt samlat för 25 år”.

Förvaltningen har beräknat att årshyran för 2022 landar på 1 928 520 kr. Beroende på vilken utveckling KPI beräknas ha kommer den totala årshyran för 25 år att landa på ca 51-57 mkr. I och med kompletteringen anser förvaltningen att återremissen är besvarad.

Marianne Rönnberg Galmor