POLITIK Torsdagens möte i kommunfullmäktige, med bara en fråga på dagordningen, var över på en knapp halvtimma och förändrade i sak ingenting.

Det extrainsatta KF-mötet gällde om Bjuvs kommuns tänkta avtal med byggföretaget Hemsö gällande bygge av nytt LSS-boende i Bjuv på tomten Brogårda 8:7, skulle godkännas eller förkastas.

Hittills hade oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen sagt nej till kommunstyrelsens förslag att låta det externa bolaget bygga. Bland annat för att inga hyreskostnader presenterats. Men också för att det enligt oppositionen blir billigare att låta det egna kommunala byggbolaget Bjuvsbostäder bygga själv. Och vid förra KF-mötet återremitterades ärendet så till kommunhusets tjänstemän - för vidare utredning och förtydligande.

Inför kvällens möte hade kommunstyrelsen lagt till kostnaden för den hyra Bjuvs kommun ska betala till den tänkta fastighetsägaren Hemsö. Svaret som nu räknats fram är att årshyran för 2022 landar på 1 928 520 kr. Beroende på vilken utveckling KPI beräknas ha kommer den totala årshyran för 25 år att landa på ca 51-57 miljoner kronor.

Hyresavtalet gäller till 2047-02-28 dvs. 25 år är den tidigaste tidpunkten man kan komma ifrån avtalet. Därefter är det en förlängning med två år i taget. Säger man istället upp avtalet efter första fasen menar oppositionen att Bjuv står där med ingenting. Man har sålt en central och därmed attraktiv tomt och s.a.s. förlorat både en presumtiv vinst på den och tillgång till det hus någon annan än kommunen uppfört där.

- Bygg själv, är oppositionens korta uppmaning till den politiska SD/M-ledningen.

- Den hyra kommunen ska betala är dubbelt så mycket som det skulle kosta om vi själva byggt, konstaterade bla Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Urban Berglund (KD), Nils Nilsson (C) samt någon S-kvinna.

När debatten var avslutad blev det omröstning. Först muntligt då Anders Månssons mfl:s avslagsyrkande ställdes mot kommunalrådet Mikael Henryssons (SD) mfl:s yrkande på bifall.

KF-ordförande Pia Trollehjelm (SD) konstaterade att Kommunstyrelsens förslag vunnit.

Men då yrkade Walter Steffert (S) på votering. Vilket skedde i det nya digitala mötessystemet och gav talen 16 för och 13 emot.

Vilket i praktiken innebär att det blir ett nytt LSS-boende. Byggt av Hemsö och hyrt av Bjuvs kommun.

Redan under hösten 2020 tecknades ett markanvisningsavtal för projektet.

HÄR kan du se och höra hela mötet.

Marianne Rönnberg Galmor