KYRKOVALET Nomineringsgruppen Posk (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) gick framåt i söndagens kyrkoval. I Bjuv liksom i övriga landet.
I kyrkliga sammanhang i Bjuv liksom i övriga landet avspeglar sig debatten om huruvida partipolitik hör hemma i kyrkan eller inte i ökad framgång för icke-politiska Posk. Socialdemokraternas nomineringsgrupp i Bjuvs församling fick visserligen flest röster - 43,7 procent mot förra valets 36,8. Men Posk tog med sina 56,3 mot tidigare 30,1 ett rejält kliv framåt. Om detta förändrar förutsättningarna för församlingsarbetet återstå dock att se.

Kenneth Bolinder var medlem i Socialdemokraterna när han tillträdde sin nuvarande post som Kyrkorådsordförande i Bjuvs församling men är sedan i maj i år istället medlem i Posk. Trots detta sitter han kvar som ordförande. Ytterligare en tid. Den nya uppställningen i Kyrkorådet väljs i december av det nya Kyrkofullmäktige och de som då utses tillträder först den 1:e januari 2022.

I Bjuvs församling har valdeltagandet procentuellt förändrats i jämförelse med förra valet 2017 - från 11,79 till 10,99.

I den nya valkretsen Kropp, som Ekeby uppgått i sedan förra kyrkovalet, var valdeltagandet 11,44 procent.

I Bjuvs församling hade församlingsmedlemmarna alltså bara denna gång två nomineringsgrupper att välja mellan jämfört med fyra 2017. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, (Posk), som gick från åtta till 14 mandat i kyrkofullmäktige. Och Socialdemokraterna som även de växte – från 9 till 11 mandat.

Sedan förra kyrkovalet har alltså Ekeby församling slagits ihop med Kropp. I den nya ihopslagna församlingen fanns bara en nomineringsgrupp, dock med många Ekebybor på listan.

Valresultaten i siffror
Här är valresultatet i procent. (Förra valet inom parentes.)

Bjuvs församling:
Posk 56,3 (30,1)
S 43,7 (36,8)

Kropps församling inkl. Ekeby:
KSKf 100 (0)

Marianne Rönnberg Galmor