Susanne Bakken (POSK) och Anders Månsson (S) - kyrkoväljarnas i Bjuv favoriter.
KYRKOVALET Den opolitiska gruppen POSK vann 2021 års kyrkoval i Bjuvs församling över den socialdemokratiska gruppen. Med mandatsiffrorna 14-11. Nu stundar ett par valomgångar för att se vilka som utses att leda såväl Kyrkofullmäktige som det högsta organet Kyrkorådet. Processen beräknas hålla på året ut.

546 giltiga och 30 ogiltiga röster avgavs i Kyrkovalet för Bjuvs kommun. Antalet röstberättigade totalt var 5176. Valdeltagande var således 11,13 procent.

Det relativt nya POSK (Politiskt oberoende i Svenska Kyrkan) verkar ligga rätt i tiden med tanke på valresultat. Sedan gruppen bilades har återkommande diskussioner om huruvida politik hör hemma i kyrkan eller inte, hörts över hela landet.

I Bjuvs församling fick POSK 14 av Kyrkofullmäktiges 25 mandat och förstanamnet på kandidatlistan - Susanne Bakken som är känd inte minst för sitt prisade engagemang i Nattvandrarna – var också den som fick flest personröster.

Socialdemokraterna fick 11 mandat och toppnamnet på den listan är Anders Månsson, fd kommunalråd och numera oppositionsråd. S har även 5 ersättare vilket POSK helt saknar. Över huvud taget är S-listan full av namn kända från politiska sammanhang i Bjuvs kommun. Exempelvis hittar vi även den i Bjuv kände S-profilen och fd kommunalrådet Stefan Svalö med sambo Ulrika Thulin. Lillebror Niklas Svalö ingår också i den kyrkliga S-skaran.

Litet märkligt känns det att POSK-gruppen före valet bara presenterade 12 namn på kandidatlistan – av 14 möjliga. Det betyder ju att det gäller sig för ledamöterna att hålla sig friska inför avgöranden möten för att inte Socialdemokraterna med 11 mandat ska få majoriteten istället.

Bygget fortsätter
Det sägs att POSK inte hade fler namn att sätta upp på listan men detta är inget våra källor vill bekräfta. Men som sagt; gruppen är relativt ny och ”bygget” fortsätter.

Runt mitten av oktober ska nu först en ordförande och en valnämnd för nya Kyrkofullmäktige utses. Åldermannen i gruppen håller i det mötet och kanske går då taktpinnen till Anita Herder-Blixt eller Ann-Britt Lord?

På efterföljande möte föreslår valnämnden kandidater till de ledande posterna i det högsta beslutande organet Kyrkorådet. Nuvarande fullmäktige är ute ur bilden medan det hittillsvarande rådet sitter kvar till årsskiftet. Det nyutsedda Kyrkorådet verkar från den 1 januari 2022.

Klicka här och se mandatfördelning, personröster och utsedda ledamöter för Bjuvs församling.

Ekeby ihop med Kropp
Tidigare har Ekeby församling uppgått i Kropps församling. Topplaceringen på Ekebylistan knep välkände Kyrkorådsordförande mm Jörgen Hansson. Här kan du se mer om Ekebybornas val - personröster och ledamöter.

Här mer om POSK Bjuv. https://www.bjuvsnytt.se/index.php/s5-flex-menu-1121/2161-ny-opolitisk-kyrkogrupp-satsar-pa-framgang-i-bjuvsvalet Marianne Rönnberg Galmor