POLITIK Måndagens möte i Bjuvs kommunfullmäktige blev hela tre timmar långt och dominerades, sedan punkten om delårsrapporten lyfts ut, av frågorna om trygghetsboende samt Billesholms Folkets Parks överlevnad.
Sällan har debatterna i Bjuvs kommunfullmäktige (KF) varit så långa. Visserligen var det de som för det mesta intar talarstolarna - Socialdemokraterna Stefan Svalö och Anders Månsson från oppositionen och kommunalrådet Mikael Henrysson (SD) - som också denna kväll hördes och syntes mest. Men de var ovanligt pratglada.

Mötet inleddes med att delårsrapporten lyftes ut från dagordningen. Anledningen var enligt Mikael Henrysson att ett tekniskt fel smugit sig in i det kommunala ekonomisystemet. Rapporten får därmed behandlas på KF-mötet i november istället. Måndagskvällens debatt kom så istället främst att handla om var kommunens trygghetsboende ska ligga. Och vem som ska bygga det. Majoritetsstyrets förslag var att bygga på Medborgaren 1, där Bjuvs Folkets Hus nu ligger. En extern byggare Hemsö har fått sk markanvisning där och utreder just nu förutsättningarna för byggnation. Oppositionen propsade istället på att trygghetsboendet ska byggas på Ulven 3, som tidigare planerat. Tomten ligger grovt uttryckt ungefär mitt emot Coop. Som byggare vill man se det kommunägda Bjuvsbostäder. Majoritetens vilja att få ändrat det tidigare bygguppdraget från Ulven 3 till Folkets Hus-tomten, klubbades slutligen igenom.


På Ulven 3 vill de styrande SD/M istället låta Bjuvsbostäder uppföra 34 hyreslägenheter, bla 3:or och 4:or som företagets ledning hävdar är särskilt efterfrågade av dagens Bjuvsbor.

Majoritetens förslag antogs i KF med siffrorna 15 ja och 14 nej.

"Varför kommunal borgen?"
Vad gäller uppförandet av hyreslägenheter på Ulven 3 så vill Bjuvsbostäder att kostnaden på beräknat 59,5 miljoner kronor inklusive moms och avräknat det investeringsstöd man räknar med att få från Boverket finansieras via sk kommunal borgen .Detta argumenterade Stefan Svalö starkt emot.

- Varför kan bolaget inte själv finansiera bygget? På egna meriter, undrade han.

Han pekade också på att han tolkar revisorernas nyligen uttalade oro för Bjuvsbostäders ekonomi som att bolaget "går mot röda siffror" och påminde om bostadskrisen i slutet av 1990-talet då Bjuvsbostäder genomgick en bolagsrekonstruktion och kommunen fick komma till bolagets räddning ekonomiskt.

Mikael Henrysson kontrade med att revisorerna visserligen hade uttryckt oro men att några röda siffror kommer det inte att bli.

Den diskussion som uppstod parallellt med debatten om trygghetsboende och som handlade om huruvida Bjuvsbostäders styrelse tidigare fattat ett beslut om att inte bygga trygghetsboende, avfärdade Mikael Henrysson med adress till oppositionen:

- Det spelar egentligen ingen roll om bolagsstyrelsen fattat ett sådant eller inte för vi vill ha ett boende med kvalitet.

- Det ska var snyggt i Bjuvs centrum och vi vill inte ha det SABO-bygget som ni pratar om.

Folkets Parks överlevnad
Kvällens andra "heta potatis" tog avstamp i en motion om ekonomiskt bidrag till Billesholms Folkets Park, signerad Stefan Svalö och Anders Månsson. Visserligen skriven för närmare ett år sedan men ännu i högsta grad aktuell.

S-herrarnas yrkade de på att kommunfullmäktige skulle besluta att utge årligt driftsbidrag på 300 000 kronor, årligt investeringsbidrag på 500 000 kronor samt corona-stöd till föreningen för 2020 på 50 000 kronor. Medan de styrandes förslag var att ge Parken 300 000 kr i föreningsbidrag och sedan invänta att de Leaderpengar parkstyrelsen ansöker om och förväntar sig att få, verkligen ska "trilla in".

Att Parken håller på att söka sk Leaderpengar, bla med stöd av kommunens näringslivssekreterare, var inte oppositionen medveten om. Överhuvud taget verkade inte många i församlingen medvetna om denna möjlighet**. Så när Stefan Svalö begärde att få en redogörelse av Parkstyrelsens ordförande Kenneth Bolinder fick han - som lämnat rummet med hänvisning till jäv - kallas in.

Bolinder - numera sk politisk vilde i KF - berättade då att man just nu arbetar fram en ansökan om Leaderpengar "på ett sjusiffrigt belopp", dvs miljoner kronor.

Svalö, nöjd med nyheten, tackade för informationen och undrade om frågan skulle dyka upp i KF framöver.

- Ja, svarade Bolinder. Leader innefattar även kommunalt stöd och avgörandet tas därför i kommunfullmäktige.

Debatten om stöd till Parken slutade med att majoritetens förslag om föreningsbidrag på 300 000 kronor gick igenom.

Omedelbar hjälp till barn och utbildning
Även utan genomgång av delårsrapporten konstaterades att Barn- och utbildningsnämnden går back och därför omgående behöver extra pengar för att verksamheten ska gå runt. Ett enigt kommunfullmäktige klubbade igenom 10 miljoner extra kronor för ändamålet.

Moderata avhopp och byten
De senaste månaderna har något som kan liknas vid strömhopp drabbat Moderaterna Bjuv. Sverigedemokraternas samarbetspartner med mandatfördelningen 11 - 5.

En del har handlat om att moderater bytt plats med varandra i olika nämnder etc. Men även två av M:s veteraner - Niels och Lisbeth Madsen - har nu avgått från sina olika uppdrag. Niels Madsen helt och hållet medan hustrun Lisbeth sitter kvar på sin plats som ledamot i kommunfullmäktige. Nu som sk politisk vilde. Något Bjuvs KF idag har hela 3 av. Förutom Madsen också Kenneth Bolinder och Ingvar Herder-Blixt.

Att växla arbetsuppgifter är i sig inget ovanligt. Men frågan är om M-avhoppen fortsätter huruvida det kan påverka den redan ytterst hårfina mandatbalansen i Bjuvs kommunstyrelse. Där majoriteten har 16 mandat och oppositionen 15.

Kul att många tittar
Slutligen; Såg ni att Helsingborgs Dagbladreportern tittade på bjuvsnytt.se:s direktsändning från KF-mötet? Och skrev en artikel om den del där trygghetsboendet diskuterades. Som om hon varit på plats. Det var hon förstås inte. Hon och HD har INTE varit på plats i KF på eviga tider. Och nu är de några av alla de som drar fördel av våra sändningar.

Det tycker jag är mycket roligt! Då gör mitt och Lasse Nielsens arbete skillnad! För Bjuv. Även utanför Bjuv.

Välkommen att titta du med. Du hittar sändningen från igår, samt tidigare sändningar, längre ner på denna sida.

Och på nästa möte i KF måndagen den 29 november kl 19.00 kan du vara med och följa debatten live.
www.bjuvsnytt.se.

** Fakta om Leaderprojektet här.

Marianne Rönnberg Galmor
Chefredaktör