POLITIK Det förekommer att politiskt förtroendevalda i Bjuv blir föremål för uteslutningssamtal sedan de på något sätt misskrediterat sina respektive partier. Såväl SD som L har fått sin släng av sleven. Den här gången gäller det Socialdemokraterna. Som istället för självrannsakan väljer att lägga locket på.

Vi är många som minns Allan Jönsson. SD-ledaren som kallades ”Kung Allan” i media och gav Sverigedemokraterna Bjuv ett första ansikte utåt. Mer än en gång stod han för saker i SD:s namn som gjorde att prat på högsta nivå i Stockholm om att utesluta honom ur partiet var på tapeten. Jönsson satt trots det länge kvar i Bjuvs Kommunfullmäktige - som sk politiskt vilde. Men lämnade efter diverse ”vapenskrammel” till slut både partiet och kommunen.

I det SD som sedan uppstått har Lars Heins medlemskap varit uppe till diskussion för ett uttalande han gjort, enligt uppgift innan han blev förtroendevald. Det var mycket hysch hysch kring ärendet och i partikansliet i Stockholm gick det inte heller att få något redigt svar. Men Hein uteslöts till slut inte.

De lokala Folkpartiprofilerna (numera Liberalerna) Sven-Ingvar Blixt och hans hustru Anita Herder Blixt uteslöts den 3 juni 2020 av L Skåne. Detta sedan paret samtidigt som de suttit på sina L-stolar i Bjuvspolitiken parallellt accepterat förtroendeposter hos Sverigedemokraterna.

Med största tydlighet gäller det alltså inom alla partier att man som förtroendevald ska veta var gränserna går – och hålla sig inom dem.

Gäller bara de andra?
Bland de mest högljudda kritikerna så fort politiska ”övertramp” begås återfinns Socialdemokraterna. De som i Bjuv numera utgör oppositionen. Med stöd av Vänstern, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna. Men i ett färskt fall då i partiet framträdande S-representanter deltagit i att med kommunala medel köpa ut – eller som det formellt heter ”ingå en ekonomisk uppgörelse” - med en av de egna som misskött sig, så åker ”locket på”.

Den utköpte är en person som tidigare både arbetat i kommunen och haft höga företroendeuppdrag för S – fackligt och politiskt. Stöldmisstankar från arbetsgivaren övergick i något annat när man i utredningen fann s.k. ”olämpligt bildmaterial” i den anställdes dator och mobil.

Då blev uppenbarligen potatisen så het att kommunen bestämde sig för att göra processen kort. Genom utköp.  På ett möte i Kommunstyrelsens arbetsutskott – som bl.a. behandlar personalärenden – togs ganska nyligen beslutet att godkänna en erbjuden ekonomisk uppgörelse med den anställde. Till en summa av 178 000 kronor. Ärendet är inte hemligstämplat utan en s.k. allmän handling. Och innehållet har också bekräftats för bjuvsnytt.se av tjänstemän i kommunhuset.

Med på mötet i Ksau var förutom representanter för den styrande majoriteten också oppositionens representanter Anders Månsson och Ulrika Thulin för Socialdemokraterna och Nils Nilsson, Centern Bjuv.

Är då de handlingar som partikollegan begått av den graden att det ska leda till prat om uteslutning? Eller – finns det en gräns inom Socialdemokratin för vad man kan ha i bagaget som partirepresentant?

Bara ett vanligt personalärende?
Innan jag ställer frågan till de högpositionerade S-profiler som var med och godkände uppgörelsen så vänder jag mig till deras partikollega Anders Ljung, ordförande i Bjuvs Arbetarekommun.

Först svarar ordförande Ljung:

- Jag har ingen kunskap av detta du tar upp. Så jag har inga kommentarer om detta.

Dagen därpå återkommer Anders Ljung med ett nytt svar:

- Jag har idag kontrollerat detta. Jag kan konstatera att personen i fråga har avslutat sin anställning i Bjuvs kommun på egen begäran. Med vänlig hälsning.

Välsynkade svar
Under tiden Ljung undersökt har jag hunnit ställa frågan till Anders Månsson och UIrika Thulin:

- Anser du det lämpligt att ditt parti företräds av någon som av allt att döma misskött jobbet på det sätt som undersökningen visat?  Och som lett till att arbetsgivaren funnit att det är bäst att skiljas från. Kvarstår förtroendet för vederbörande?

För utköpt eller inte – personen frågan gäller har fortfarande ett politiskt uppdrag för S – i Bjuvs kommun.

Månsson och Thulin dröjer lite längre än vanligt med sina svar. Men när de kommer – var för sig – är de så gott som identiska. Och skiljer sig inte heller särskilt från Anders Ljungs svar.

Ulrika Thulin är först ut:

- Jag har nog aldrig och kommer nog aldrig att uttala mig i enskilda personalärenden. I övrigt hänvisar jag till AK-ordförande.

En stund senare hör Anders Månsson av sig:

- Jag uttalar mig inte i enskilda personalärenden. I övrigt hänvisar jag till AK-ordförande, Anders Ljung.

Rundgång? Eller ska man kalla det att lägga locket på? Något pudlande är det definitivt inte.

Jag skrev att även Nils Nilsson, Centerledare i Bjuv, deltog i beslutet att köpa ut den anställde. Han förklarar sitt ja så här:

- Som ärendet presenterades vid den tidpunkten var det första gången jag hörde talas om personen. Och det fanns inte något annat att göra än att godkänna beslutet.

Frågan som kvarstår
Ett svar är ett svar, sa jag till både Månsson och Thulin. Oavsett innehåll. Resten överlämnar jag till läsaren att avgöra.

Frågan kvarstår:
- Gäller inte regeln att man ska följa samma principer inom de egna leden som man kräver att andra gör?

Marianne Rönnberg Galmor