På torsdagen bar församlingens fastighetschef Mikael Håkansson och kyrkovaktmästare Thomas Persson in bänkraderna i kyrkrummet igen. Proceduren lär få upprepas några gånger innan slutgiltigt beslut om golvets öde fattas.
 
BILLESHOLM - BJUVS FÖRSAMLING Heltäckningsmattan i Billesholms kyrka är sedan en tid borttagen. Besked om hur golvet ska renoveras väntas och under tiden bärs bänkarna ut och in mellan mässor etc. Just nu är bänkarna på plats och kyrkan är redo för söndagens Billesholmsmässa.

För en tid sedan utfärdade Räddningschef Christer Nilsson ett förbud om att samla fler än högst 30 personer i Billesholms kyrka. Anledningen var den heltäckningsmatta som täckte kyrkgolvet sedan 1970-talet. Mattan utgjorde enligt Nilsson en brandrisk. Dessutom bedömde han utrymningsvägarna som otillräckliga.

Positiv överraskning
När mattan togs bort dök något upp som inte personalen känt till - ett golv byggt i samma grå sandsten som i koret. Två delar av golvet är täckt med betong istället. Under platsen där bänkarna står. Bänkarna stod nämligen en gång i tiden på en träsockel direkt på jordgolvet. En sockel som murknat och ersatts med betong. Idag finns bara en av träsocklarna kvar och det är under bänkarna längst bak i kyrkan.

- Idag täcks träet av en grå plastmatta, säger Mikale Håkansson när han visar oss exakt plats. Det vore ju härligt att få ta av plasten och slipa till detta fantastiska trä också.

Snart ska en golvfirma komma och ta bort klistret så man kan se exakt i vilket skick hela golvet är. Mikael Håkansson och Thomas  Om golvet ska repareras eller förändras blir däremot en senare fråga. Det är en fråga som ska avgöras av länsstyrelsen.

 

Mässa med levande ljus
Sedan mattan tagits bort får nu max 100 personer vistas i kyrkan samtidigt, vilket förstås är en klar förbättring jämfört med 30. Detta innebär att Billesholmsmässan kan äga rum och även att levande ljus får användas igen.

Efter mässan ska bänkarna än en gång avlägsnas.

 

Så här beskriver Svenska kyrkan själv Billesholmsmässan:

Mässan är tänkt som ett alternativ för dig som vill ta din andliga längtan på allvar. Här får du plats att vårda din Gudsrelation och hjälp att hitta tillbaka till dig själv. Mässan erbjuder en stilla stund där kända psalmer växlas med ord som bygger upp. Du får gärna bidra med texter, sånger eller tankar. Här kan du känna dig som hemma.

Eftersom gemenskap är viktigt för andligt mognande, börjar vi kl 17 med fika i församlingshemmet. Då finns det plats för samtal och möten.

Mässan börjar kl.18.00.

 

 

 

Text och foto: Marianne Rönnberg Galmor