Kyrkan i Billesholm. Foto: Lars Svendsen.
BILLESHOLM – BJUV Personalen på församlingshemmet i Billesholm har informerats av kyrkoherde Patrik Neuhaus om förändringar framöver och som bl.a. innebär att en tjänst försvinner och att två andra dras ner rejält. Samtidigt har personalen förbjudits att yttra sig för utomstående.

Grogrunden för ryktesspridning kunde inte vara bättre. Först sades det att församlingshemmet vid Billesholms kyrka skulle avyttras för att rädda kyrkans dåliga ekonomi.

Därefter handlade ”pratet” istället om att de anställda i framtiden ska ha sin placering i församlingshemmet i Bjuv. För att, när arbetet så kräver, åka till Billesholm.

Ryktesspridningen till trots är det locket på från ledningshåll i Bjuv. Men klart är att det förändringsförslag som Patrik Neuhaus m.fl. arbetat fram bland annat går ut på att inkorporera tjänster och verksamhet i Billesholm med den i Bjuv, att effektivisera arbetet och placera alla anställda i Bjuvs församlingshem.

Eget ben
Planen andas missnöje med en verksamhet i Billesholm som varit alltför självständig och de facto blivit som ett eget ”ben” parallellt med verksamheten i Bjuv. ”Luft” har funnits i vissa tjänster, heter det i planen och för att komma till rätta med detta krymps dessa från 75 till 30 procent.

I samband med ett möte med oroliga billesholmare som undrar vad som händer med deras församlingshem, stöter vi på kyrkoherde Patrik Neuhaus, och passar på att fråga honom vad som är på gång.

- MBL-förhandlingar pågår och de är belagda med sekretess, svarar kyrkoherden kort.

"Pratar inte med anställda"
Påståendet att det pratas och undras i byn viftar han bort och på frågan om han inte kommunicerar med sina anställda under ärendets gång säger han:

- Vi förhandlar inte med anställda. Vi förhandlar bara med facket.

Patrik Neuhaus visar tydligt att han inte är intresserad av att bli intervjuad men berättar ändå att MBL-förhandlingar förs med fyra olika fackföreningar – Lärarförbundet, Vision, Kommunal och Kyrkans Akademikerförbund. När arbetsgivare och fackföreningar är överens överlämnas ärendet till församlingens beredningsutskott. Som i sin tur vidarebefordrar frågan till Kyrkorådet för beslut. Allra sist ska så Kyrkofullmäktige säga sitt och först därefter informeras de anställda om utgången.

Klart i höst
Hela proceduren ska, enligt Patrik Neuhaus vara klar ”någon gång i höst”. Ett rimligt antagande är att detta betyder före kyrkovalet den 15 september. Då nya representanter för kyrkan i Bjuv ska väljas.

Innan Neuhaus sätter sig i sin bil och kör iväg tillägger han:

- Nu måste jag åka. Jag börjar min semester idag och hade inte räknat med någon intervju. Jag har arbetat övertid så det räcker och tänker inte göra det idag också.

”Det handlar om pengar”
Patrik Neuhaus roll som kyrkoherde kan liknas vid ett VD-jobb och i den rollen ingår att driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt samt även föreslå och genomföra förändringar – särskilt för att få en budget i balans.

Den slutliga makten ligger dock inte hos kyrkoherden utan hos Kyrkorådet. Vi vänder oss därför till Kyrkorådets ordförande Kersti Jonasson för att få veta litet mer om förändringsplanerna

- Jag uttalar mig inte, säger hon. Sekretess råder ända tills beredningsutskottet haft sitt sammanträde den 5 augusti. Innan dess får du inte veta något om detta.

"Patrik bestämmer"

 - Och påståendet att det är jag som bestämmer, är inte sant. Det gör Patrik.

Kersti Jonasson är förutom ordförande i Kyrkorådet en av Bjuvs mycket erfarna S-politiker. Hängiven socialdemokrat sedan före kommunsammanslagningen – i den välmående arbetarkommun Bjuv på den tiden var.

Är det förenligt med god socialdemokrati och kyrkliga rekommendationer att utesluta människor från att delta i en process som påverkar deras möjligheter att klara sin försörjning? Är det förenligt med god socialdemokati – och demokrati över huvud taget - att en chef säger till de anställda att han förbjuder dem att uttala sig?

- Jag uttalar mig inte om ärendet, är det enda ordföranden för Kyrkorådet ger till svar. Någon ideologisk vinkel vill hon inte gå in på här.

Hon har protesterat
Anita Blixt sitter i Kyrkorådet för Folkpartiet och är ersättare i kyrkogårds- och fastighetsutskottet. Hon har försökt få information om vad som pågår, men har inte lyckats. Vid två tillfällen har hon dock motsatt sig förslag till förändringar som kommit upp på dagordningen.

Församlingshemmet i Bjuv byggs om för att ge plats åt anställda från Billesholm och detta reserverade sig Anita Blixt emot i våras.  Bjuvs församling har just nu 5 präster och när Kyrkorådet i december beslutade att inrätta en ny komministertjänst så yrkade hon avslag på förslaget. I protokollet beskrivs beslutet som en prioritering i kommande besparingsförslag och Blixt reagerade mot den nya tjänsten eftersom församlingen redan har ett underskott.

- Jag vill att verksamheten i Billesholm ska vara som den är idag. Småbarnsföräldrarna där kommer inte att åka till Bjuv för det blir för besvärligt för de, säger Anita Blixt.

- Flera av dem har faktiskt bestämt sig för att lämna Svenska kyrkan och det är ju mycket tråkigt.

Med istället för mot
Enligt regelboken är ärendet formellt korrekt skött. Det står klart efter en koll med biskopskansliet i Lund. Det både anställda och församlingsmedlemmar förundras över är bristen på insyn.

- Generellt uppmanar vi alltid församlingarna att ta med de anställda i en sådan här process, säger stiftsjuristen Eirik Ski.

- Främst för att tillvarata deras kunskap och kompetens. De kan ju sin egen verksamhet och vet var det finns effektiviseringsmöjligheter. Och så får man dem med i arbetet på sin sida, inte emot.

- Till sist bestämmer ju andra hur det blir, men en transparens i arbetet rekommenderas alltid.

Hjälpa eller stjälpa
Korrekt i all ära allstå. I brist på raka besked från kyrkans ledning i Bjuv läser vi församlingsinstruktionen, som finns på kyrkans hemsida. I den beskrivs människorna som bor i Bjuvs kommun bland annnat så här:

- Vad man som församling också bör ta hänsyn till är att självkänslan inte alltid är i topp. En konkretion av detta är uttrycket "Bjuv kan", ett uttryck som har varit och är en av ledstjärnorna i vårt arbete.

Hur medarbetarnas i Billesholm självkänsla stärks av den pågående proceduren, återstår att se.

Läs även om billesholmsföräldrar som oroar sig över att verksamheten skärs ner här.

Marianne Rönnberg Galmor