Del av Bjuvs Folkets Hus fasad mot Norra Storgatan. Huset ritades av arkitekten Hans Westman och uppfördes 1953. Foto: Bjuvsnytt.
BJUV Frågan om vad som i framtiden ska hända med Bjuvs Folkets Hus hänger fortfarande i luften trots att kommunen nu presenterat ett förslag som innebär att den största hyresgästen i huset - Bjuvs bibliotek - snart flyttar ut.

- Här har varit så många turer så vi har inte vågat ha några planer alls hittills, säger Anette Roos, ordförande i Folkets Husföreningens styrelse. Som egentligen heter Bjuvs arbetares byggnadsförening.

Roos var från början inte positiv till att få in biblioteket i Folkets Hus men när det till slut ändå blev så sa hon att förutsättningen var att man då inte skulle bli av med driftsbidraget.

- Det skulle vi givetvis inte, var svaret. Vi såg då en möjlighet att kunna rusta upp huset men det visade sig finnas andra som hade andra planer för Folkets Hus.

Tomt löfte
Det Roos syftar på är att driftsbidraget, trots löftet i Kommunfullmäktige om att det inte skulle röras, visade sig vara ett tomt löfte.

- För 3-4 år sedan drog kommunen ”utan förvarning” in driftsbidraget på 236.000 kronor till Folkets Hus, berättar Anette Roos.

- Då hade vi i Folkets Hus-styrelsen, i samband med planerna på att bygga den planskilda korsningen m.m., börjat avsätta pengar i en fond för att kunna renovera huset utvändigt så att det skulle passa in i den nya gatubilden. Men när bidraget försvann frös våra planer inne.

Kommunen hyr de nuvarande lokalerna för Bjuvs bibliotek fem år i taget. 2010 kontaktades Folkets Husföreningens styrelse av kommunen, som ville köpa huset. Någon affär blev det inte då.

Övriga hyresgäster i huset idag är Viktväktarna, Bjuvs Arbetarkommun, Bergateatern, fackförbunden Byggnads och Kommunal. Dessutom tillkommer arrendeavgift från Sibyllakioskens ägare, eftersom parkeringen där kiosken står ägs av Folkets Hus.

Inte riva
Frågan man runt i byn säger många att det gamla huset borde rivas för att ge plats för något nytt. Anette Roos är främmande för den idén.

- När folk säger att man skall riva det gamla huset, tycker jag det vore klädsamt om  kommunen, eller rättare sagt dom i kommunen som kan påverka det, verkligen tar sig samman. Jag tror nämligen att det är viktigt både för mig och många med mig - och även för vår framtid - att bevara lite av vår stolta historia, säger Anette Roos.

- Folket Hus är ju en kultbyggnad i Bjuv som inte får behandlas hur som helst. För det första står det i Bevarandeplanen att man ska vara aktsam om byggnaden. Och för det andra är det ju inte en kommunal byggnad utan en andelsförening där ägarna måste säga hur de vill att vi gör. Själv tycker jag den ska finnas kvar och nu måste vi i styrelsen mötas för att göra upp planerna för framtiden, avslutar Anette Roos.

Läs också artikeln om Bjuvs nya biblioteks- och kulturhus här.

MRG