BJUV Det tidigare pratet om ett särskilt kulturhus i Bjuv har nu landat i ett förslag till ett kombinerat bibliotek/kulturhus i Köpcentrum i Bjuv som enligt planerna ska tas i bruk vid årsskiftet 2014-2015.

Länge har Folkets Hus i Bjuv inrymt Bjuvs bibliotek men sedan en tid har det talats om att biblioteket ska flytta till andra lokaler, tvärs över gatan från Folkets Hus räknat. In i Köpcentrum. Både Postens gamla lokaler och huset där Swedbank finns har nämnts i sammanhanget men den 4 september presenterades istället ett förslag för kommunstyrelsens arbetsutskott på en tilltänkt lokal i den del av centret som idag inrymmer ett gym samt en frukt- och grönsakshandel.

Enligt planen ska den tilltänkta byggnaden byggas till med en våning. Det nya biblioteket blir nästan dubbelt så stort som det som nu finns i Folkets Hus. Förutom biblioteksverksamhet är det också tänkt att lokalen ska användas både för kommunfullmäktiges sammanträden och teater- och musikföreställningar mm. Några delar av huset vill kommunen också hyra ut för att bättra på ekonomin.

Högre hyra
På tal om ekonomi så kommer det nya kombinerade biblioteks- och kulturhuset att, enligt dagens beräkningar, att kosta cirka tre miljoner kronor om året att hyra. Idag betalar kommunen 1,3 miljoner i hyra till Folkets hus. Av de fem ledamöterna ville de två moderaterna Ninni Lindell och Sven-Yngve Persson att ärendet skall dras i budgetberedningen inför 2014 innan Kommunfullmäktige beslutar i frågan. Men de tre socialdemokratiska ledamöterna var i majoritet och förslaget som därmed går vidare rekommenderar Kommunfullmäktige att:

- anta förslag till nytt bibliotek mm i enlighet med den föreslagna planen.

- reservera medel i 2015 års budget för ökade driftkostnader med ca 1 600 kkr.

- avsätta investeringsmedel för inventarier med 4 500 kkr och med 800 kkr till RFID (självbetjäning för ökad service på biblioteken), samt

- ge kommunchefen i uppdrag att aktivt finna finansiering och därmed annan verksamhet i byggnadsdelen med kontorslokaler utmed Norra Storgatan.

Ninni Lindell och Sven-Yngve Persson reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Läs också Vad händer med Bjuvs Folkets Hus? här.

Marianne Rönnberg Galmor