- Jag överlevde! ropade en glad Stefan Svalö till åskådarna sedan han för första gången i sitt liv provat på att köra grävmaskin. Det vill säga tagit ett av de första spadtagen till bygget av Findus nya fabrik och fryslager.

HELA KOMMUNEN - Detta är en glädjens dag för Bjuv, sa kommunalrådet Stefan Svalö när han på torsdagen invigningstalade i samband med att första spadtaget togs till Findus nya fabrik och fryslager.

Spadtag och spadtag förresten. Det fanns en spade med i bilden men den fick Findus VD Jari Latvanen som symbolisk gåva att vårda. Numera tar man istället det klassiska första spadtaget med grävskopa.

Förutom Stefan Svalös positiva tongångar i samband med invigningen höll också Jari Latvanen ett tal som kan summeras:

- Vi tar idag det första spadtaget för svensk livsmedelsproduktion och för god, naturlig och sund mat.

- Det är i Bjuv vi vill vara. Här har Findus trivts i 70 år och det är i Bjuv vi vill fortsätta utvecklas, betonade Latvanen.

Festtalare förutom Svalö och Latvanen var även Findus produktionsdirektör Henrik Nyberg samt Peabs VD och koncernchef Jesper Göransson.

Förra gången spaden sattes i marken för nybygge på Findus var på 1960-talet. Idag var det istället en grävskopa som gällde och alla fyra invigningstalarna fick fylla skopan.

 


Bland Europas största
Peab bygger och den nya fabriken och fryslagret beräknas stå klara våren 2015 och förutom att de kommer att tillhöra de största av sitt slag i norra Europa så är fryslagret också ett av norra Europas modernaste. Totalt rör det sig om en investering på 650 miljoner kronor - en av Findus största genom tiderna. Fryslagret får minst 68 000 pallpositioner för råvaror, närodlade grönsaker och färdiglagad mat. Kapaciteten på fabriken blir minst 35 000 ton.

Att lägga fabrik och lager intill varandra beräknas bli en miljövinst. Lastbilstrafikens omfattande koldioxidutsläpp ellan Helsingborg och Bjuv sägs komma att minska med 4 700 transporter per år. Dessutom installeras ny och mindre energikrävande teknik i både frys och fabrik.

75 nya jobb till Bjuv
- Det är roligt att få vara med och uppleva att det tas ett så positivt beslut för Bjuv och bjuvsborna, sa Stefan Svalö. Det här kommer att innebära efterlängtade jobb här. Satsningens storlek säger oss att det här är både seriöst och långvarigt.

Utfart på Kristinetorpsvägen

På kommunfullmäktigemötet ikväll den 29 augusti kommer formellt beslutet att godkänna bygget av den rondell som ingår i Findus planerade utvidgning, att klubbas. Rondellen kommer att byggas i korsningen 110an och Kristinetorpsvägen. Redan nu kan man med hjälp av de markeringar som satts ut se hur vägsträckningen är tänkt att gå inifrån Findus och ut till rondellen.

Kristinetorpsvägen är redan sliten och hårt ansatt av tung lastbilstrafik som via Åstorp och Norra Vram, vidare via Kristinetorpsvägen, genar till exempelvis Findus eller andra industrier i området.

Findus är väl medvetet om problemet och utreder därför, inom ramen för det gigantiska byggprojektet, för närvarande också hur vägen ska dras för att inte ytterligare belasta Kristinetorpsvägen.

- Genomfarten för tung trafik är redan förbjuden, säger Stefan Svalö. Det är inte länge sedan skyltar sattes upp för att stoppa lastbilarna.

Text och foto: Marianne Rönnberg Galmor