NÄRINGSLIV Omsättningsstöd finns till för att hjälpa egenföretagare som har enskild firma, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag som har förlorat omsättning på grund av pandemin. Länsstyrelsen Skåne handlägger ärenden för Skåne län, Kronobergs län och Blekinge län.

För månaderna augusti 2020 till och med februari 2021 kan en företagare få maximalt 168 000 kr. Pengarna är inte ett lån utan ett stöd. Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare är inte samma stöd som Skatteverkets omställningsstöd som ger ersättning för fasta kostnader.

Egenföretagaren kan söka båda stöden samtidigt. Är du osäker på om du har rätt till stödet? Skicka in din ansökan ändå, vi på Länsstyrelsen Skåne hjälper dig.

Sista dagen för att skicka in ansökan är den 30 april 2021.

Var söker jag?

• Enskild firma - enskilda näringsidkare - söker här.

• Kommanditbolag och Handelsbolag söker här.