POLITIKERKOLLEN Lilla Bjuvs kommun, med sina cirka 15.880 invånare, styrs sedan tre år tillbaka av SD och M. Medan oppositionen bestående av S i förening med KD, C och L, oftast gemensamt opponerar sig mot det mesta som de styrande för fram. Fyrklövern gör nu också gemensam sak i lokalvalet. I form av en gemensam programförklaring.

Redaktionen fick i samband med våra filmade miniintervjuer med Bjuvs tre största partier frågan om inte också de små partierna ska presenteras. Visst ska de det. På Bjuvsfesten nyligen mötte vi KD och C i samma tält men någon representant för Liberalerna har dock inte givit sig till känna. Och den lokala politiska scenen domineras onekligen av ”de tre stora” utan att vi hör särskilt mycket från ”de 3-4 små”.

 

Mandatfördelningen i Bjuvs kommun valet 2018.

Men så dök broschyren från de små borgerliga oppositionspartierna tillsammans med allierade Socialdemokraterna upp – och då klarnade det. Var och en må de inte alla göra stort väsen av sig.  Tillsammans hoppas de däremot vara starkare. (Vänstern med ett mandat stödjer oppositionen men ingår inte formellt i koalitionen.) Under det gemensamma manifestet i pappersform: ”Vi arbetar tillsammans för att få ordning och reda i Bjuvs kommun”.

Samarbetet inom fyra olika områden preciseras:

-          Små kommuner måste samarbeta.

-          Studiero för elever och personal.

-          Bevara våra parker och grönområden.

-          Kommunalt ägande av fastigheter och lokaler som man verkar i.

Vill vara kvar i Miljöförbundet
Oppositionen agerar utifrån vetskapen att man i en liten kommun inte enskilt kan få igenom precis allt man önskar. De inleder således sitt gemensamma utskick med orden:

- Bjuvs kommun är en mindre kommun. För att man ska kunna erbjuda invånarna service med hög kvalitet till en måttlig kostnad behöver vi samarbeta med närliggande kommuner. Förutom NSR, NSVA och Räddningstjänsten Skåne Nordväst är Söderåsens miljöförbund ett sådant specialområde som det är mycket lämpligt att samverka med andra kommuner. Att försöka göra det själv blir bara sämre och dyrare och leder till försämringar för miljön i kommunen.

Denna uppfattning går stick i stäv med vad de styrande SD och M strävat efter men inte ännu nått enighet i – att lämna Söderåsens Miljöförbund och istället ha en egen kommunal enhet i Bjuv som handlägger miljöfrågor.

Mindre klasser i skola och förskola
Ur avsnittet om lugn och ro i skolan heter det:

- Skolan är nyckeln till alla barns möjlighet att lyckas i livet. För att alla elever ska nå kunskapsmålen behöver det vara lugn och ro i klassrummet. Därför önskar vi mindre storlekar på klasserna i förskola och grundskola. Lärarna ska få ägna sin tid åt det som de är utbildade till; att undervisa sina elever. Vi vill öka andelen behöriga lärare och genomföra kompetenshöjande åtgärder.

Månar om parker och grönområden
- Parker och grönområden har stor betydelse för människors livsmiljö och välbefinnande och därför ska inte våra parker bebyggas, skriver oppositionen vidare i sin broschyr.

- Vi måste bevara dem som rekreationsområden, offentliga mötesplatser, gång- och cykelstråk och för att minska risken för översvämningar, fortsätter man.

Den gemensamma programförklaringen i broschyrform är undertecknad av Ulrika Thulin (S), Krister Nilsson (C), Maria Berglund (KD) och Krister Bergsten (L).

Marianne Rönnberg Galmor


PÅ GÅNG

Julpyssel i kyrkan

Bjuvs församling hälsar välkommen till julpyssel för hela familjen

God natt, Alfons Åberg!

PÅ GÅNG Lördagen 5 mars kl. 10.00 på Bjuvs bibliotek:

Spännande om vikingar på Arkivens dag i Billesholm

KULTUR Lördagen den 12 november bjuder Billesholmstraktens Hembygdsförening,

Kommun och polis ute och pratar trygghet
TRYGGHET? Med start ikväll 2.11 och vid totalt tre tillfällen kommer kommunen att vara ute i Billesholm, Bjuv och Ekeby tillsammans med polisen för att prata trygghet med invånare.
Möt författaren till bok om tågresande
Per J Andersson, grundare av resetidningen Vagabond och författare, förelåser i Bjuv om tågets historia och betydelse. Foto: Johan Marklund.
KULTUR  "Ta tåget" är en ny bok genom historien, samtiden och in i framtiden. Var med och hör på föreläsning och träffa författaren på Bjuvs bibliotek tisdag den 25/10 kl. 18-19:

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.