POLITIK  - Kommunalt På fredagen stod det klart att den på dagen avskedade tidigare kommunchefen Christer Pålsson fick sammanlagt 3,1 miljoner kronor i ersättning när han gick. Oundvikligt - men mycket pengar, tycker både kommunalrådet och oppositionen.

Under uppsägningstiden som är sex månader är Christer Pålsson arbetsbefriad men står till kommunens förfogande. För de sex månaderna får han sin månadslön, en summa om drygt 630.000 kronor.

Utöver det får han ett avgångsvederlag på 2 522.800 kronor, motsvarande 24 månadslöner. Tillsammans med lönen under uppsägningstiden blir det totalt drygt 3,1 miljoner kronor.

Bilden: Christer Pålsson

- Visst är det mycket pengar, säger kommunalrådet Mikael Henrysson. Jag håller med om det men så är det bara.

- Christer Pålsson hade varit i Bjuv länge och vi behövde gå i en annan riktning. Och han hade ett utsatt jobb med ett avtal som innebar att kommunen kan avsätta honom på dagen.

- När det gäller nivån på ersättningen så tittade vi runt på hur andra kommuner gjort och kom fram till att det är på den här nivån det brukar ligga.

Medan Christian Alexandersson är t.f. kommunchef ska nu en rekryteringsprocess påbörjas för att hitta en ny ordinarie - och i det sammanhanget diskuteras det också hur man eventuellt kan skriva ett nytt avtal som inte blir lika kostsamt som det för Pålsson.

- Kanske kan det innehålla en skrivning som ”till mandatperiodens slut”, säger Mikael Henrysson. Så att om det blir maktskifte och de nya som tar över inte önskar ha kommunchefen kvar så blir en uppsägning inte lika dyr som nu.

- Men i det här fallet har Christer Pålsson inte gjort något arbetsrättsligt fel och då blev lösningen den här.

Ansvar och tillit
Diskussionernas vågor har gått höga inom politikerkretsar, revison mm,  sedan det blev känt att t.f. kommunchefen xx Alexandersson som konsult hittills ”kostat” så mycket i ekonomisk ersättning att hans tjänster borde ha föregåtts av en upphandling enligt LOU.

- Jag gav Christer Pålsson i uppdrag att höra om Alexandersson ville komma till Bjuv och hjälpa oss ta fram en ny hyrespolicy, säger Mikael Henrysson. För jag hade hört att han gjort ett liknande, lyckat jobb i Landskrona kommun.

- Sedan kom trygghetsfrågorna och då tog Alexandersson sig an dem. Det är faktiskt han som tex beslutat om kameror mm vid stationen.

När det sedan gäller hur mycket konsulttjänsterna kostat sammantaget – och att upphandlingsgränsen på 700.000 kronor överskridits – så säger Mikael Henrysson följande.

-Det är faktiskt så att jag haft tillit till att Pålsson känner till gränsen och att jag förväntar mig att han ser till att den hålls.

- Visst har jag sk uppsiktsplikt men skulle jag bara gå och kontrollera att alla sköter sitt jobb hann jag inte med så mycket annat.

Moderaterna instämmer
- Det har visat sig med Christer Pålsson att vi behövde få in nytt ledarskap som jobbar mer proaktivt och framåt, säger Matthias Åkesson, gruppledare hos Moderaterna som styr Bjuvs kommun tillsammans med Sverigedemokraterna.

- Uppgörelsen innebär ju för kommunen sura pengar att betala ut men beslutet innebär trots allt att vi nu fått till stånd en lösning som kommer att gagna och gynna vår kommun. Det är jag helt övertygad om.

Det Åkesson syftar på är rekryteringen av Christian Alexandersson som t.f. kommunchef under den tid det tar innan en ordinarie rekryterats.

- Ja, Alexandersson är bara t.f., säger Matthias Åkesson. Men han kommer att vara här några månader och hinner sätta en bas. Som vi så väl behöver. Innan vi är igång på allvar.

Väntar på böter
Kostnaden för konsulten Alexandersson överskred alltså gränsen för LOU med 20.000 kronor och saken är nu anmäld till berörd myndighet.

- Vi får en boot på 10 procent av det beloppet, säger Mikael Henrysson. Vilket innebär att vi ska betala 2.000 kronor för felsteget.

Kritiken från oppositionen att Henrysson inte förankrat beslutet om Christer Pålssons uppsägning och Christian Alexanderssons förordnande enligt gällande gång tillbakavisar han:

- Pålsson fick gå tisdag eftermiddag den 18 oktober. Efter ett sk ordförandebeslut av mig. Samma dag skickade vi ut en kallelse till ett extramöte i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) till dagen därpå klockan 09.00.

Det ordinarie mötet i Ksau sköts därmed upp en kvart och därefter hanterades Pålssons uppsägningsärende på det efterföljande mötet i Kommunstyrelsen (KS). På KS-mötet godkände sedan SD och M uppsägningen medan oppositionen med socialdemokraternas Ulrika Thulin i spetsen, inte deltog i beslutet. Med hänvisning till alltför knapphändig information inför mötet samt bristande framförhållning.

”Tråkig nota”
- Det är tråkigt att man från majoritetens sida har åsamkat kommuninvånarna en nota på 3,1 miljoner som vi inte kommer få någonting för, säger Ulrika Thulin när hon via media får veta om Christer Pålssons ”fallskärm”.

Samtidigt säger hon att det är på den här ersättningsnivån denna typ av uppgörelser brukar hamna.

Marianne Rönnberg Galmor


PÅ GÅNG

Julpyssel i kyrkan

Bjuvs församling hälsar välkommen till julpyssel för hela familjen

God natt, Alfons Åberg!

PÅ GÅNG Lördagen 5 mars kl. 10.00 på Bjuvs bibliotek:

Spännande om vikingar på Arkivens dag i Billesholm

KULTUR Lördagen den 12 november bjuder Billesholmstraktens Hembygdsförening,

Kommun och polis ute och pratar trygghet
TRYGGHET? Med start ikväll 2.11 och vid totalt tre tillfällen kommer kommunen att vara ute i Billesholm, Bjuv och Ekeby tillsammans med polisen för att prata trygghet med invånare.
Möt författaren till bok om tågresande
Per J Andersson, grundare av resetidningen Vagabond och författare, förelåser i Bjuv om tågets historia och betydelse. Foto: Johan Marklund.
KULTUR  "Ta tåget" är en ny bok genom historien, samtiden och in i framtiden. Var med och hör på föreläsning och träffa författaren på Bjuvs bibliotek tisdag den 25/10 kl. 18-19:

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.